Nattvandring.nu

Att nattvandra

NATTVANDRING ÄR ATT BRY SIG
Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Vi finns där ungdomarna är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg.
Vi skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen.

Nattvandrare skapar viktiga vuxenrelationer till ungdomar i olika situationer.

Även den som normalt har det tryggt och bra hemma kan tillfälligt hamna i situationer där de behöver ditt stöd. Andra kanske helt saknar trygga vuxna i sin tillvaro. 
Sammantaget leder din närvaro till tryggare unga och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotikaanvändning minskar. 

Som nattvandrare är vi varken poliser, vakter eller sociala myndigheter. Vi är bara vuxna som vågar vara just vuxna, som bryr oss om och tar vårt ansvar. Du kan bli nattvandrare om du är över 18 år, bryr dig om och vill vara en förebild för unga. I några nattvandrargrupper finns det även ungdomsgrupper som nattvandrare. Då är de alltid tillsammans med vuxna, erfarna nattvandrare. Som nattvandrare är det viktigt att vara social och flexibel, varje natt och varje ung människa är unik.