Nattvandring.nu

Gyllene regler

- Nattvandra i grupper om minst två personer (tre rekommenderas)
- Var synlig, observera och hjälp. Tillkalla hjälp, t.ex. polis, ambulans, om nödvändigt
- Lyssna på och prata med ungdomarna. Agera rådgivande inom ramen för ”sunt förnuft”
- Hjälp till med första förband, ett telefonsamtal eller kanske hjälp hem
- Verka för samverkan med kommun, myndigheter, företag och andra grupper inom samhället

Nattvandrare får ALDRIG beslagta alkohol från någon, oavsett om det är ett barn, tonåring eller vuxen. Detta får endast göras av polisen enligt svensk lag.

Gå aldrig in i en situation med risk för att du skadar dig själv eller andra.

Känner ni en osäkerhet om vad ni bör eller skall göra – rådgör med polisen.

Tänk också på våra tre ledord:

  1. Larma
  2. Observera
  3. Notera

Detta innebär att vid akut situation skall du larma, observera vem som gör vad eller vad som händer, hur personer är klädda med mera och notera när, var, hur, vem och så vidare. Glöm inte ev. vittnen – t.ex. från din nattvandrargrupp.