Nattvandring.nu

Partners

Att vara partner till stiftelsen nattvandring.nu innebär ett långsiktigt åtagande från båda parter. Detta regleras genom att ett individuellt avtal tecknas.
Som partner bidrar man på överenskommet sätt till verksamheten. Det kan vara i form av likvida medel, materialförsörjning, medverkan vid olika arrangemang och event. Allt anpassas utifrån resp. partners förutsättningar.

Minst en gång per år genomför nattvandring.nu en ”partnerträff” då vi informerar om året som gick, innevarande år, verksamheten, utveckling, framtid med mera.
Men denna partnerträff ger också möjlighet för våra partners att mötas och finna gemensamma kopplingar och affärsmöjligheter.

Att vara partner till stiftelsen nattvandring.nu skall gagna alla parter.

ETT SAMHÄLLSENGAGEMANG
Företagens samhällsengagemang är något som blir viktigare för varje dag. Genom ett partneravtal tar man, som företag, ett samhällsengagemang som ger möjlighet inte bara för företaget utan även för personalen. En möjlighet att engagera sig för våra barn och ungdomar – vår framtid.


Är du, ditt företag eller kanske någon du känner intresserad av att bli partner till stiftelsen nattvandring.nu?
Då skall du höra av dig till oss på kansliet.