Nattvandring.nu

Så startar du en lokal grupp

 

Nattvandring.nu är en stiftelse som är bildad av energibolaget E.ON och försäkringsaktiebolaget Skandia, på initiativ av Vera Dordevic och Janne Lundholm. Idag är Janne Lundholm anställd på stiftelsens kansli och är en erfaren nattvandrare sedan 1998 och har bland annat bred erfarenhet av samverkans, ungdoms- och drog/alkoholfrågor.
Vi medverkar på något sätt i varje nattvandrargrupp från första introduktion och avtal, till att gruppen kommer igång och börjar nattvandra. Som nattvandrargrupp kan man sedan alltid vända sig till oss med frågor och funderingar.
 
VEM KAN TECKNA AVTAL?
Oavsett om man är en befintlig förening, skol- eller föräldraråd eller kanske bara några vuxna som vill engagera sig, har ni möjlighet att teckna nätverksavtal.
Även kommuner kan teckna avtal men då med förutsättning att avtalet övergår till engagerade vuxna inom en kort tid.
 
FÖRENING ELLER INTE?
Vi ställer inga krav om att ni måste vara en formell förening med styrelse, stadgar, årsmöten osv.
Idag är de flesta grupper en s.k. ”eldsjälsgrupp” vilket innebär att man är några vuxna som vill engagera sig men inte lägga fokus på administration. Ni vill nattvandra för våra barn och ungdomar.
Valet är er hur ni vill organisera er och i vilken form.