Nattvandring.nu

Du som kontaktperson

Tänk på att enligt avtalet har ni förbundit er att använda nattvandrarmailen i alla sammanhang. Ni bör kontrollera mailen minst 1-2 ggr per vecka och är skyldiga att besvara förfrågningar, delta i enkäter och ta del av all info. Glöm inte att sprida information till övriga i nattvandrargruppen.

För att undvika frågetecken och tveksamheter vill vi här klargöra att din roll som kontaktperson är att:
- Ansvara för av stiftelsen nattvandring.nu utlånade jackor (ej ekonomiskt ansvar)
- Hålla kontakt med stiftelsens kansli
- Ansvara för att någon inom gruppen läser den mail som varje grupp erhåller, besvara förfrågningar, besvara enkäter (ca 2 ggr per år) samt att information delges alla nattvandrare i den lokala gruppen
- Ansvara för att söka och ta del av information via mail, telefon, central webbsida med mera
- Skapa goda relationer med kommun, polis, räddningstjänst samt andra liknande aktörer. Likaså med lokalt näringsliv, skolor med flera
- Ansvara för att rätt information kommer till stiftelsen nattvandring.nu vid byte av kontaktperson samt att tillträdande kontaktperson får rätt information så som t.ex. gällande avtal med stiftelsen nattvandring.nu.

ATT JACKOR, VÄSTAR OCH FLEECE:
• Ägs av stiftelsen nattvandring.nu
• Är till låns så länge avtal finns mellan stiftelsen och lokal nattvandrargrupp
• Är inte personliga utan skall kunna nyttjas av de som nattvandrar
• Får inte förvaras i privat bostad, hos enskild nattvandrare, utan skall förvaras i avsedd nattvandrarlokal
Skall på begäran återlämnas till stiftelsen nattvandring.nu utan dröjsmål enligt fastställd rutin.