Nattvandring.nu

Hur går det till?

Ni tar kontakt med oss på stiftelsens kansli och vi översänder lite information samt ett avtal.

Någon i gruppen tar på sig att vara kontaktperson gentemot stiftelsen – det är också oftast den som tecknar avtalet. 
Så snart vi erhållit avtalet undertecknas det, vi sänder via mail en pdf på avtalet samt ett ”Nystartsmail”.
I detta mail finner du inloggning till den e-postadress och hur ni beställer jackor, västar, material med mera. Det är också till denna e-postadress vi sänder all information, enkäter med mera.
Tänk också på att det är till den mailen vi hänvisar ev. intresserade som hör av sig till oss.
När du beställt jackor (via särskilt webbformulär) kommer dessa att finnas på posten för avhämtning – senast inom 3-5 arbetsdagar.
 
Paketet har du hämtat ut och i detta kommer du då finna följande material:
- de jackor med fleece samt ev. sommarvästar som du beställt
vårt start kit bestående av:
- 3 st ficklampor
- 1 st första hjälpen kit
- 100 st foldrar ”DITT ENGAGEMANG…”
- 100 st foldrar "8700 timmar ..." 
- 25 st broschyrer ”NATTVANDRARNAS ABC”
- 3 x 5 st affischer 50 x 70 cm
- 5 st affischer A4
- 1 st “Fakta om droger” från Tullverket
- 1 st häfte ”VÄLKOMMEN” (här hittar du all information, 
 viktig information till dig som kontaktperson, kopieringsunderlag
 med mera).
- 2 st Svarskort (används vid byte av t.ex. mobiltelefon)
- 5 st Diplom (Partners)
- 5 st Tidningsbilaga Dagens Nyheter
 
Förutom detta erhåller ni utan kostnad:
- Möjlighet att beställa ytterligare trycksaker via vårt webbformulär
- Medverkan vid våra nattvandrarträffar
- Ett nätverk med idag över 200 nattvandrargrupper
- Ett kansli med två heltidsanställda som stöd o hjälp
- Möjlighet till lokal hemsida under vår domän
- Med mera och ALLT UTAN KOSTNAD!
Tänk på att inga jackor är personliga utan skall förvaras på särskild plats (lokal) tillsammans med övrig utrustning.