Nattvandring.nu

Ni är igång

Nu är ni igång och vandringen närmar sig

Alla i gruppen genomför nu – först av allt – den grundläggande webbkursen för nattvandrare som du fått instruktion om. Se till att alla skriver ut sitt diplom efter genomför kurs.
Du som kontaktperson skall dessutom genomför kursen KONTAKTPERSON och naturligtvis skriva ut detta diplom.
Alla som genomför kurserna registreras hos oss.

- Vid varje nattvandring måste ni föra en s.k. loggbok (finns att ladda ner på vår site). Varje vandrare skall skriva in sig med namn och mobilnummer – detta för att försäkringen skall gälla. Loggboken behöver inte vara mer än ett kollegieblock eller liknande. Det är också bra att i loggboken efter varje vandring, skriva en kort sammanfattning. I häftet VÄLKOMMEN finns kopieringsunderlag på enkel loggbok.
- Tänk på att ta kontakt med polis, kommun och t.ex. fältverksamheten – informera om att ni är igång och vill samverka.
- Ni behöver en lokal där ni kan förvara jackor, mobil, trycksaker med mera – som också skall vara er samlingspunkt före och efter nattvandring. Prata med kommunen eller t.ex. lokala fastighetsägare om detta. Ingen nattvandrargrupp betalar idag någon hyra för lokal utan här ser man det som en vinst att stödja och hjälpa till.
- Ni har självfallet möjlighet att finna lokala sponsorer som stöd, men tänk på att INGET får sättas på jackan. Det finns särskilda profilplagg (se vår webbshop) där man kan ”sälja reklamplats” och finansiera plagg och göra en liten vinst.