Nattvandring.nu

Styrelsen

Stiftelsen nattvandring.nu är en non-profit stiftelse med kansli placerat i Stockholm.

Stiftelsens säte är Malmö och som stiftelse granskas man av extern revisor samt Länsstyrelsen.
Stiftelsens ordförande och styrelseledamöter kommer från näringsliv och partners. Styrelsen sammanträder normalt 4 gånger per år där också kansliets personal är föredragande av vissa frågor.
Ingen ersättning utgår till styrelsens ordförande eller ledamöter.