Nattvandring.nu

FAQ - vanliga frågor kring Trygve

Vanliga Frågor

Är Polisen, Kommunen och andra lokala trygghetsaktörer redan med i Trygve?
I vissa områden är polis och kommun redan aktiva i Trygve. Detta skiljer sig dock mellan olika kommuner. Vi rekommenderar att er gruppledare bjuder in Polis, Kommun och trafikbolagen till att samverka för ökad trygghet i appen.

Hur skall jag skriva under då jag kommunicerar offentligt i Trygve när jag nattvandrar?
Vi rekommenderar att du avslutar offentliga inlägg i Trygve med att skriva  “Nattvandrarna XXXXXXX”. Utöver att denna signatur ger en ökad trygghet hos allmänheten kan den även innebära att fler intresserar sig för Nattvandring. 

Alternativ/komplement: Nattvandringsgruppen kan ha ett eget inloggningskonto som används för kommunikation vid vandringen. Detta innebär att användaren alltid är “Nattvandrare Ortsnamn”, men där man kan skriva under med sin signatur, t.ex. “Karin” i inlägget.


Hur gör jag i Trygve för att få kontakt med de andra i min nattvandringsgrupp?
Du kan antingen gå in i gruppens chatt och skriva ett meddelande. Då får alla personer i gruppen en notis och kan se meddelandet. Eller så kan du lägga en händelse på kartan och sedan välja att bara visa den för din grupp, även då får alla i gruppen en notis och man se meddelandet.


Får jag skapa en egen grupp i Trygve?
Ja det får du.


Jag som gruppledare får ansökningar till vår grannsamverkansgrupp i Trygve 
från personer som inte är nattvandrare , men som vill veta vad som pågår. Får jag släppa in dessa personer i gruppen?
Nej, Nattvandring.nu’s Trygve‐grupper är för nattvandrarna själva och 
andra organiserade resurser, t.ex. lokal polis, kommun och fältassistenter. Ni har 
dock möjlighet att skapa en öppen grupp där alla som är nyfikna av nattvandring 
går med.


Vill vi att ungdomarna själva är med i gruppen?
Vi vill endast att Nattvandrarna är med i Trygve‐gruppen. Däremot lämpar sig appen Trygve väl till ungdomar, framför allt trygghetslarmet. Ni får gärna starta en lokal Trygve‐grupp för ungdomarna där även ni deltager. Det bör dock vara ett tydligt uttalat syfte med gruppen innan ni startar den, vilket bör skrivas in i appens villkor.


Jag har en massa bra idéer om hur man skulle kunna använda Trygve för 
nattvandring. Hur framför jag dem?
Vi tar gärna emot tankar och idéer om hur Trygve kan användas ännu bättre för nattvandring. Se till att ni inom gruppen diskuterar idéerna så att ni är överens om att de är bra innan ni skickar dem vidare till oss som jobbar med nattvandring central. När ni diskuterat idéerna och kommit fram till vilka ni vill framföra, mailar ni till trygve@nattvandring.nu så tar vi hand om idéerna.


Jag är nattvandrare och vill eller kan inte använda Trygve. Kan jag nattvandra 
ändå?
Absolut kan du göra det. Det finns inget krav på att du som nattvandrare använder Trygve, däremot är det ett verktyg som underlättar. Åtminstone en av personerna i Nattvandingsgruppen bör ha Trygve vid vandringen.


Kan vi göra Trafikrapporten och Incidentloggen i Trygve?
Detta kommer bli möjligt inom kort. Då kan du göra all administration i samband med att du avslutar nattvandringen.


Kan jag använda Trygve för annat än Nattvandring?
Ja, i Trygve samverkar vi nattvandrare med alla goda krafter i samhället. Uppmuntra gärna lokala grannsamverkansföreningar och andra lokala organisationer att samverka med oss i Trygve. 


Finns det en manual med instruktioner för oss nattvandare?
Ja, de sänds ut till resp. nattvandrargrupp men kommer även inom kort att hittas här på webben.


Var hittar jag mer information om Trygve?
Mer information finns på www.trygve.se

Jag har ett tekniskt problem med appen, var hittar jag svaren på min fråga?
http://support.trygve.se

Trygve är Sveriges största digitala trygghetsnätverk. Med Trygves app kan användare påkalla hjälp och kommunicera med andra användare och personer i sin omgivning.
I Trygve samverkar du med lokala trygghetsvärdar, fältassistenter, kommun, polis, 
skolan, ungdomar, föräldrar och andra boende.  Tillsammans bildas ett lokalt ekosystem för trygghet. 
Tipsa din granne, lokala organisation och kommunpolis om att samverka lokalt med er i appen Trygve.


Ladda ner appen på App Store eller Google Play 

För mer info: www.trygve.se

Trygves Uppförandekod: http://www.trygve.se/tos/sv