Nattvandring.nu

A - E

ADRESSÄNDRING
När du som kontaktperson byter adress, mobilnummer, privat e-postadress o.dyl. är du som kontaktperson skyldig att meddela kansliet dina nya uppgifter.

ANMÄLAN
Nattvandrare har rätt, precis som alla, att göra anmälan till t.ex. socialtjänsten om man känner oro över någon ungdom. Dock bör anmälan göras av dig som privatperson och inte som nattvandrargrupp.

AVGIFTER
Det är helt kostnadsfritt att teckna avtal med stiftelsen nattvandring.nu.

AVTAL
Varje enskild nattvandrargrupp inom nattvandring.nu har ett avtal med stiftelsen som reglerar vad som gäller, rättigheter och skyldigheter. Avtalet gör också att ni får jackor/västar (till låns), mobiltelefon, första hjälpen-kit, trycksaker med mera – helt utan kostnad.


BIL
Vissa nattvandrargrupper använder privata bilar under nattvandring då man har stora områden att röra sig inom. Tänk dock på att det är bilförsäkringen som belastas vid ev. skada i samband med nattvandring.

BESLAGTA
Nattvandrare har ingen rätt att beslagta t.ex. alkohol eller andra droger. Vare sig från ungdomar eller vuxna. Endast polis har rätt till detta.

BYTE KONTAKTPERSON
När lokal nattvandrargrupp byter kontaktperson är det av största vikt att ni sänder in blanketten BYTE KONTAKTPERSON till stiftelsens kansli.


CIGARETTER
Som nattvandrare lånar man aldrig ut cigaretter till ungdomar. Tänk också på att inte röka när du nattvandrar. Doften sätter sig i jackan och nästa gång är det kanske någon annan som skall bära den. Du skall ju också vara en förebild för ungdomarna.


DAGBOK
Se LOGGBOK


EFTER NATTVANDRING
Vid nattvandringens slut för kvällen/natten är det viktigt att alla samlas för att prata igenom vandringen, ta upp ev. frågor som kan ha dykt upp eller varför man agerade som man gjorde i en viss situation. Det är viktigt även om inget särskilt har hänt. Ingen skall gå hem med frågor obesvarade. 

EKONOMI
Nattvandrargruppens ekonomi är inget som stiftelsen nattvandring.nu lägger sig i eller har kontroll över. 

ELDSJÄLSGRUPP
Vill man som nattvandrargrupp inte bilda formell förening kan den drivas i den form som vi kallar ”Eldsjälsgrupp”. Man är några vuxna som vill engagera sig och fler vuxna för våra barn och ungdomar utan att behöva bilda förening, styrelse och allt vad det innebär.

ENVARSINGRIPANDE
Som nattvandrare har man inte några egna rättigheter utan vi följer lagstiftningen.
ENVARSREGELN: Man har rätt att gripa eller omhänderta person om; brottet ger fängelsestraff eller om personen är efterlyst. (Denna regel gäller ej vid berusning.) 
VIKTIGT – man skall efter envarsingripande skyndsamt kontakta och överlämna personen till polis. Tänk alltid på din och er säkerhet innan ett envarsingripande görs.

E-POST
Varje nattvandrargrupp har en egen e-postadress under stiftelsens domän. Adressen är stadsdel/kommun eller ert ortsnamn samt vår domän. E-postens mailbox skall kontrolleras minst 1-2 gånger per vecka då det är till den adressen som vi hänvisar och sänder all information.

ERSÄTTNINGSSKYLDIG
Om jackor/västar går sönder/försvinner, är varken gruppen eller kontaktperson ersättningsskyldig mot stiftelsen nattvandring.nu.

ETIKEN
Vi skall respektera ungdomarna, vara positiva förebilder och ha tid till att lyssna, prata, diskutera, medla och ge råd. Vi skall också sträva efter samverkan och ett ökat vuxenengagemang där ungdomarna är. Vi skall våga vara vuxna och sätta gränser utan att gå över gränsen, genom detta sätter vi ramar.