Nattvandring.nu

F - J

FARLIGT ATT NATTVANDRA?
Nej – absolut inte. Nattvandrare är idag välkända bland ungdomarna och de ser oss som en resurs. De allra flesta ungdomar är positiva och glada för att vuxna finns ute.
Tänk alltid på din och nattvandrargruppens säkerhet i första hand.

FÖRENING
Varje nattvandrargrupp bestämmer själva om de vill vara organiserade som en formell förening med styrelse, årsmöte, organisationsnummer med mera.

FÖRSÄKRING
Alla som nattvandrar inom nattvandring.nu är automatiskt olycksfallsförsäkrade via Skandia.
Försäkringen täcker ej skador på bilar, mc, cyklar, lokaler, lösöre med mera.

FÖRÄLDRAFRI FEST
Nattvandrare har ingen rätt att gå in på en föräldrafri fest eller andra tillställningar.

FÖRÄLDRAKONTAKT
Om du ser t.ex. ungdomar som röker eller dricker är det upp till varje enskild nattvandrare/nattvandrargrupp att avgöra om föräldrar skall kontaktas. Tänk dock på din roll som nattvandrare – skapa förtroende. 


GYLLENE REGLER
Var synlig, observera och hjälp. Tillkalla hjälp (t.ex. 112) om det är nödvändigt.
Gå alltid ut i grupper om minst två personer (tre rekommenderas).
Lyssna på och prata med ungdomarna, agera rådgivande inom ramen för sunt förnuft.
Hjälp till med första förband, telefonsamtal eller kanske hjälp hem.
Vi skall verka för samverkan mellan den lokala nattvandrargruppen, företag, kommun, myndigheter och andra grupper inom samhället. 


HEMSIDA
Nattvandrargrupper inom nattvandring.nu har rätt att erhålla en egen hemsida under domänen nattvandring.nu. Kontakta supporten om ni önskar en sådan.

HEMTRANSPORT
Hemtransport av ungdomar skall endast ske som en absolut sista utväg och efter kontakt med t.ex. polis. Om hemtransport sker skall minst två personer vara närvarande (man/kvinna).

HITTEGODS
Hittegods, t.ex. gömd alkohol, skall omgående och skyndsamt överlämnas till polis.

HUND
Att ta med hund vid nattvandring är något man beslutar inom den lokala nattvandrargruppen. Men vår rekommendation är att man inte tar med hund vid nattvandring. Tänk på att hunden kan upplevas skrämmande, provocerande men också att många är rädda eller allergiska.

HUR LÄNGE?
Hur länge man vandrar avgör och beslutas inom varje enskild nattvandrargrupp.


IDEELLT ARBETE
Söker ni fler som vill engagera sig i nattvandringen kan ni lägga in ”annons” kostnadsfritt på: http://www.ideelltarbete.se


JACKA/VÄST
Jackor/västar är till låns så länge nattvandrargruppen har gällande avtal med stiftelsen nattvandring.nu. Ingen reklam eller annat får fästas på jackan.
Jackor/västar kan kompletteringsbeställas utan kostnad via särskilt webformulär. 
 
JAGA ELLER FÖRFÖLJA UNGDOMARNA
Nej, detta är inget man gör under några omständigheter. De får aldrig uppleva sig jagade.