Nattvandring.nu

K - O

KANSLIET
På stiftelsens kansli arbetar en mycket erfaren nattvandrare som skall utveckla verksamheten, stödja och främja nattvandringen men framför allt vara ett stöd för de lokala nattvandrargrupperna. Kansliet lyder under stiftelsens styrelse och rapporterar vid varje styrelsemöte.

KONDOMER
Vissa nattvandrargrupper vill ha kondomer att dela ut till ungdomarna. Ta kontakt med ditt landsting för att höra om möjligheterna till gratiskondomer.

KONTAKTPERSON
Inom varje nattvandrargrupp skall det finnas en ansvarig kontaktperson som har kontinuerlig kontakt med stiftelsens kansli. Det är också kontaktpersonen som har ansvaret för att jackor/västar och material sköts och vårdas.

KRISHANTERING
Om nattvandrare eller annan kommer till skada kan krishantering vara viktigt. De som drabbas skall omgående samlas, prata igenom och fatta beslut om fortsatt vandring eller om att avbryta. Var ärlig i samtalet – samtalet blir då den bästa medicinen.
Vid större kris finns krishantering som en del av försäkringen – kontakta kansliet om detta.

LARMA
I nödsituation eller olycksfall skall du alltid larma via 112.
Tänk också på de tre orden: LARMA – OBSERVERA – NOTERA

LOGGBOK
Alla nattvandrargrupper skall föra en enkel loggbok på varje nattvandring. I denna skriver alla som vandrar in sig och t.ex. mobilnummer. Gör också en sammanfattning av kvällens vandring, om något hänt osv. Loggbok finns att ladda ner under fliken "För nattvandrare".


LOKALA PARTNERS
Varje nattvandrargrupp har rätt att ha egna lokala partners, t.ex. butiken-X som bidrar på olika sätt. Dock får ingen reklam sättas på jackan/västen.


MC-vandrare
Ja det är möjligt – men tänk på att motorcyklarna inte ska väsnas för mycket. Man måste också enkelt kunna identifiera MC-vandare enkelt. Tänk också på att informera polisen.

MEDICINER
Får du frågan om huvudvärkstabletter eller andra mediciner är det något vi aldrig ger ut till någon.

MEDLEMSAVGIFT
Ingen avgift utgår till stiftelsen nattvandring.nu.
Inom varje lokal nattvandrargrupp är det ni själva som bestämmer om ni vill ha någon form av medlems- eller stödavgift från de som nattvandrar.

MIN ROLL
Min roll som nattvandrare är att röra sig ute på stan, söka kontakt, visa sig och samtala med ungdomarna. Kanske hjälpa någon, plåstra om eller bara finnas till hands. Tänk på att vi skall skapa trygghet för alla – även vuxna.

MITT EGET BARN ÄR UTE NÄR JAG NATTVANDRAR
Du nattvandrar som vanligt även om ditt barn är ute denna kväll. Barnet får aldrig uppleva att du är ute som barnvakt. Var tydlig med att informera kvällens ansvarig om det är så och låt ditt barn ta kontakt när det vill.

MOBIL
Alla nattvandrargrupper bör ha en nattvandrarmobil. Nattvandrare kan låna ut sin mobil till ungdom för kortare samtal hem – inte för att prata med kompisarna eller ta reda på var festen är osv.

MOBILABONNEMANG
Det är upp till varje enskild nattvandrargrupp att avgöra om ni vill ha abonnemang/kontantkort, då gruppen själv står för kostnaden. Ta kontakt med kommunen om ni vill ha deras stöd för denna kostnad.NEDLÄGGNING
Nattvandrargrupp som lägger ned verksamheten skall omgående kontakta stiftelsens kansli. Allt material inkl. jackor/västar skall återsändas enligt överenskommelse – för er kostnadsfritt. Kontakta stiftelsens kansli om ni lägger ned.

 
NÖDSITUATION
Vid nödsituation är det 112 (larma) som gäller.

NÖDVÄRN
Nödvärn innebär att du kan bryta lag i nödsituation. Regeln är: NÖD BRYTER LAG. Du får dock aldrig bruka mer våld än nöden kräver och skall omgående kontakta och informera polis.


OMHÄNDERTAGANDE
Vid ett eventuellt omhändertagande bör alltid en erfaren nattvandrare fatta beslutet – om det är möjligt. Ett påbörjat omhändertagande innebär ett ansvar tills anhörig eller myndighetsperson (t.ex. polis, socialjour, fältare) övertar ansvaret. Dokumentera alltid vad som sker när ni gör ett omhändertagande. Följ också ”HANDLINGSSCHEMA VID OMHÄNDERTAGANDE”.