Nattvandring.nu

P - T

PENGAR
Vi som nattvandrare lånar aldrig ut pengar till ungdomarna.

REFLEXER
Nattvandrarjackan och väst är utrustade med godkända reflexer med högsta reflexvärde. Tänk på att det viktiga är inte hur du uppfattar att ni syns – utan hur t.ex. bilisten ser er, och det gör dom.

REGLER
(se Gyllene Regler)

RÄTTIGHETER
Vi har inga egna lagar eller rättigheter, utan följer det som gäller för alla medborgare och allt enligt svensk lag. Vi är inget medborgargarde eller väktare. Vi skall inte utge oss för att representera myndigheter.

RÖD JACKA/VÄST
Alla som nattvandrar inom nattvandring.nu bär den röda jackan eller västen. Färgen på jacka och väst är idag väl etablerad och känns igen av ungdomarna.


SAMVERKAN
Lokal nattvandrargrupp skall verka för samverkan med andra föreningar, organisation, lokalt näringsliv, myndigheter, kommun och andra aktörer.
Samverkan mellan lokala nattvandrargrupper är också viktigt då ungdomarna rör sig över stadsdels-, kommun-, och länsgränser.

SKADA
Vid personskada på nattvandrare (olycksfall) skall skadeanmälan göras omgående till kansliet på stiftelsen nattvandring.nu.

SKOLAN
En viktig plats att marknadsföra den lokala nattvandrargruppen är skolan. Ta kontakt med rektor, men var tydlig med att inget arbete skall läggas på skolan, bjud in er till föräldramöten med mera. Finns ett föräldraråd/skolråd försök få samverkan med dom för att få ut fler vuxna på nattvandring.
Om det är möjligt försök också få chans att informera eleverna varför ni är ute som nattvandrare och vad ni kan och får göra. Då slipper ni många rykten.

SL
Alla nattvandrargrupper inom Stockholms län kan erhålla SL-kort som gäller i samband med nattvandring för att transportera sig på all kollektivtrafik.
Kontakta kansliet om ni vill veta mer.

SKÅNETRAFIKEN
Nattvandring.nu har en samverkan med Skånetrafiken vilket innebär att alla som nattvandrar och bär den röda jackan/västen åker gratis vid nattvandring på all kollektivtrafik som ingår i Skånetrafiken.

SPONSRING
Varje lokal nattvandrargrupp har rätt att ta emot sponsring från lokala företag, kommun eller andra. När det gäller vad de förväntar sig av er – känner ni osäkerhet kring deras krav, vad ni har för möjligheter – ta kontakt med stiftelsens kansli för råd och hjälp.

STYRELSEN
Styrelsen för stiftelsen nattvandring.nu sammanträder minst fyra gånger per år och är helt oarvoderad.


TRASIGA JACKOR/VÄSTAR
Om jacka/väst går sönder kan dessa, utan kostnad, bytas ut enligt särskild rutin.
Ta kontakt med kansliet så får du veta mer och hur det görs.

TRYCKSAKER
Stiftelsen har ett antal trycksaker som foldrar, broschyrer och affischer, vilka varje nattvandrargrupp kan beställa kostnadsfritt. Beställer gör ni via vårt webformulär (inloggning krävs) som du hittar under rubriken "För nattvandrare". 

TYSTNADSPLIKT
Nattvandrare har i lag ingen reglerad tystnadsplikt, men moraliskt är det viktigt att vara tydlig med vad som gäller. Beroende på vad man får höra, kan man vara tyst eller föra det vidare. Allt utgår ifrån barnets bästa och i samförstånd. Lova aldrig någon tystnad innan du vet vad det handlar om.