Nattvandring.nu

U - Ö

UNGDOMSVANDRARE
Ungdomar (15-18 år) har rätt att nattvandra, men inte bära den röda jackan eller västen.
Tänk på att ni måste ha vårdnadshavares skriftliga godkännande. Ungdomsvandrare måste alltid gå tillsammans med vuxna nattvandrare. Försäkringen gäller även ungdomsvandrare.


VISITATION
Nattvandrare har ingen rätt att visitera någon person. Dock kan regeln NÖD BRYTER LAG göra att man visiterar en berusad person som skydd för sig själv och personen ifråga eller för att söka efter id-handling o.dyl.

VAKTER/VÄRDAR
Nattvandrargrupper får ibland frågan att vara behjälpliga på festivaler, sport- eller andra arrangemang. Det är helt ok – detta bestämmer ni själva – men ni skall då vara tydliga med att ni inte är t.ex. parkeringsvakter, security/säkerhetsvakter med mera.
Ni är parkeringsvärdar – visar lediga platser osv men utfärdar inte parkeringsböter.


ÅRSAVGIFT 

Se medlemsavgift