Nattvandring.nu

Nytt samarbete för att stärka föräldrars roll

PRESSMEDDELANDE 2013-10-23

Stiftelsen nattvandring.nu och Prata Om Alkohol inleder nationellt samarbete för att stärka föräldrarnas roll i arbetet med att få ungdomar att välja bort alkohol.

Skolan når alla ungdomar i en ålder då de prövar och utvecklar en egen identitet. Därför finns det stora möjligheter att påverka ungdomarnas framtida vanor och minska alkoholbruket. Skolan gör en hel del, men kan inte ta hela ansvaret.

Föräldrar är den viktigaste resursen i arbetet med att motverka att ungdomar dricker alkohol. Problemet är bara att de är ovana att vara aktiva i skolan och det förebyggande arbetet. Det vill nu nattvandring.nu och Prata Om Alkohol ändra på genom att avdramatisera och förenkla ett engagemang.

Vera Dordevic, verksamhetschef Stiftelsen nattvandring.nu:

”Genom samverkan med Prata Om Alkohol får vi ytterligare ett verktyg för ett ökat vuxenengagemang. Då alkohol är en del av det vi möter som nattvandrare är det också viktigt att vi kan vara delaktiga i stärkandet av föräldra- och vuxenansvaret i det förebyggande arbetet.”

Per Hazelius, verksamhetsansvarig Prata Om Alkohol:

”Det finns en stor nytta att involvera föräldrar tidigt i det förebyggande arbetet. Nattvandring.nu erbjuder föräldrar en enkel, trygg och stabil form av föräldrasamverkan, vilket vi vill uppmuntra och vara delaktiga i.”

För mer information:

Vera Dordevic, verksamhetschef Stiftelsen nattvandring.nu
Telefon  070-627 61 53
vera@nattvandring.nu

Per Hazelius, verksamhetsansvarig Prata Om Alkohol
Telefon 08-410 214 64
info@prataomalkohol.se

Mer om Nattvandring.nu
Stiftelsen nattvandring.nu verkar för ökad vuxennärvaro på gator och torg under kvällstid, vilket bidrar till en lugnare och tryggare tillvaro för både ungdomar och vuxna. Nattvandring.nu bistår nattvandrande grupper i hela Sverige med rådgivning, jackor, material, försäkring, utbildningar med mera – helt kostnadsfritt. Stiftelsen är idag den största rikstäckande organisationen inom nattvandring med över 200 nattvandrargrupper från norr till söder.

Mer om Prata Om Alkohol
Prata Om Alkohol är ett vetenskapligt testat skolprogram framtaget för hälsofrämjande undervisning i skolan. Skolprogrammet har sedan starten 2006 drivits av utbildningsföretaget Kunskapskraft & Media med medel från branschorganisationerna Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sverige Bryggerier. Programmet är idag beställt av 75 % av alla Sveriges högstadier och gymnasier.