Nattvandring.nu

Ökad vuxennärvaro i Värmland

Som ett led i att öka tryggheten i Värmland sluts ett unikt samverkansavtal mellan Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Stiftelsen nattvandring.nu.

Nattvandring är ett sätt att förebygga brott i offentlig miljö genom en ökad närvaro av vuxna vilket kan minska den sociala friktionen mellan olika grupper och antal tillfällen att begå brott. Nattvandring erbjuder också ungdomar bra vuxna förebilder och ger vuxna möjligheten att bilda sig en uppfattning om hur det ser ut på orten under kvällar och nätter.

- Vi ser fram emot att tillsammans med nattvandring.nu driva arbetet mot ett tryggare Värmland. Vi vill se att Värmland är bäst i landet när det gäller nattvandring och vår ambition är att utgöra en motor i det arbetet på länsnivå, säger Stellan Lindskoog, ordförande för Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC).

 - Det är jättespännande med ett nytt grepp kring vårt arbete med att sprida nattvandring i landet, att vi nu samverkar med en aktör på länsnivå, säger Vera Dordevic, verksamhetschef på Stiftelsen nattvandring.nu.

 BFC och nattvandring.nu kommer nu att lägga upp en långsiktig plan för arbetet med målet att det i Värmlands alla kommuner ska finnas aktiva nattvandrargrupper som bidrar till ett tryggare län. Karlstads kommun genom Trygghetscenter kommer att starta med nattvandring så snart som möjligt.

 - Det ideella arbetet i samhället är oerhört viktigt och det är viktigt att ta vara på dessa människor. Tack vare samarbetet som nu kommer att inledas tror vi att nattvandringen med vuxna kan utvecklas till ett bra koncept, som på sikt bidrar till ökad trygghet i Karlstads kommun. säger Robin Olsson, säkerhetskoordinator, Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA
Stellan Lindskoog, ordförande, Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC), 070-317 57 07
Vera Dordevic, verksamhetschef, Stiftelsen nattvandring.nu, 070-927 61 53
Robin Olsson, säkerhetskoordinator, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, 054-540 28 69

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nattvandring.nu är en stiftelse som bildats - på initiativ av Vera Dordevic och Janne Lundholm - gemensamt av energibolaget E.ON och försäkringsbolaget Skandia i syfte att främja nattvandringen i hela Sverige. Med stiftelsen har över 200 grupper idag avtal och bedriver nattvandring från Ystad till Östersund.