Nattvandring.nu

Pressinformation 2015-12-10

Stiftelsen nattvandring.nu – ingen koppling med Fryshuset och Lugna Gatan

Med anledning av Uppdrag gransknings reportage vill vi klargöra följande:

Nattvandring.nu är en fristående non-profit stiftelse, politiskt och religiöst obunden som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Idag ingår drygt 240 lokala fristående nattvandrargrupper i nätverket som engagerar över 30 000 vuxna.

Stiftelsen nattvandring.nu är bildad av energibolaget E.ON och livförsäkringsbolaget Skandia och har inga kopplingar till Fryshuset eller Lugna gatan.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

NATTVANDRING ÄR ATT BRY SIG
Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Vi finns där ungdomarna är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg.
Vi skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen.

Nattvandrare är vanliga vuxna, föräldrar, mor- och farföräldrar, äldre syskon som skapar viktiga vuxenrelationer till ungdomar i olika situationer.

Även den som normalt har det tryggt och bra hemma kan tillfälligt hamna i situationer där de behöver ditt stöd. Andra kanske helt saknar trygga vuxna i sin tillvaro. 
Sammantaget leder din närvaro till tryggare unga och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotikaanvändning minskar. 

Som nattvandrare är vi varken poliser, vakter eller sociala myndigheter. Vi är bara vuxna som vågar vara just vuxna, som bryr oss om och tar vårt ansvar utan att själva gå över gränsen.

De lokala nattvandrargrupperna samverkar med kommuner, polis och andra myndigheter.

Vid frågor, kontakta:

Jan Lundholm                                         
Verksamhetsansvarig                                   
0709-62 35 31                                            
janne@nattvandring.nu                                

Hans G Svensson
Ordförande
0703-66 48 51
hans.g.svensson@nattvandring.nu