Nattvandring.nu

Norden

Nattvandring är en från början en svensk idé som genom åren har etablerats i många länder.
I Norden finns idag nattvandring i Sverige, Danmark, Norge samt på Färöarna och Grönland.

Varje land driver sin verksamhet utifrån de förutsättningar som finns men grundprincipen är den samma, nämligen att nattvandring sker ideellt.

I Danmark drivs det genom natteravnene Danmark som har ungefär samma uppbyggnad som svenska nattvandring.nu. I Danmark finns idag ca 140 lokala nattvandrargrupper.

Natteravnene Norge, en folkrörelse, som i sin tur har ett nattvandrarråd (ideellt) som länk gentemot de lokala grupperna. Försäkringsbolaget Tryg  är huvudsamarbetspartner  för Natteravnene och driver nattvandrarnas sekretariet. Antalet lokala nattvandrargrupper i Norge är idag drygt 350 stycken.

Färöarna (1 grupp) och Grönland (2 grupper) ingår i den danska organisationen.