Nattvandring.nu

Nordisk nattvandrardag

Varje år, den andra lördagen i september, genomför vi tillsammans den nordiska nattvandrardagen.
Syftet med dagen är att vara synliga, marknadsföra nattvandringen, rekrytera, väcka nyfikenhet, få fler vuxna intresserade och att få ett ökat vuxenengagemang för våra barn och ungdomar.
Denna dag kan det hända du kommer se t.ex. danska nattvandrare i Sverige, svenska nattvandrare i Norge, norska nattvandrare i Danmark.