Nattvandring.nu

Nordisk samverkan

Stiftelsen nattvandring.nu, Natteravenen Danmark/Norge/Färöarna/Grönland bildar det nordiska nattvandrarrådet.
Syftet är att mötas 1-2 gånger per år för att diskutera gemensamma frågor, idéer, visioner men också för att stärka det nordiska samarbetet.

En viktig del i vår nordiska samverkan är utbyte mellan lokala nattvandrargrupper. Det vill säga att t.ex. svenska nattvandrare gör besök i Danmark eller Norge för att nattvandra.
Finns intresse för detta utbyte skall ni ta kontakt med resp. lands kansli.
Kontaktuppgifter hittar du på resp. lands webbsida eller under fliken KONTAKT till höger.