skip to Main Content

Är det ni som mailat ut en "inventeringsförfrågan" kring nattvandringen till kommunerna?

Nej – vi har inte mailat ut någon sådan förfrågan.
Stiftelsen nattvandring.nu har god kontakt med kommunerna, myndigheter och andra aktörer. Vi har också vetskap om var våra nattvandrargrupper finns samt hur behovet ser ut.

Är du intresserad av att starta nattvandring, kanske få igång en grupp i samverkan med din kommun, få veta mer kring våra olika föreläsningar o.dyl – ta kontakt med vår verksamhetschef Janne Lundholm.

Säljer ni sponsorpaket via telefon?

Nej – stiftelsen nattvandring.nu säljer inte några sponsorpaket via telefonförsäljning. Köper ni ett sådant kommer inte några pengar att gå till de lokala nattvandrargrupper som ingår i stiftelsen nattvandring.nu.
Våra stiftare och partners står för alla kostnader och gör denna viktiga verksamhet möjlig.

Vill ni veta mer om detta eller kanske prata om ett ev. partnerskap – kontakta vår verksamhetschef Janne Lundholm.

Vi funderar på att starta en facebook-sida för vår nattvandrargrupp, är det ok?

Ja, absolut. Det bestämmer ni själva. Tänk dock på att det som skrivs och uttrycks kopplas till er nattvandrargrupp och stiftelsen. 

Jag såg nattvandrare som, enligt min uppfattning, inte agerade rätt – vad kan jag då göra?

Du är alltid välkommen att höra av dig till stiftelsens kansli, med vad du sett och vad du tyckte var fel i deras agerande. Försök vara så detaljerad som möjligt och det är viktigt att du kan ange vilken nattvandrargrupp det gäller. Vill du vara anonym har du alltid rätt att vara det.

Kan stiftelsen nattvandring.nu stänga av enskild nattvandrare eller hel nattvandrargrupp som inte agerar enligt reglerna och bryter mot svensk lag?

Ja. Varje enskild nattvandrargrupp har tecknat ett avtal med stiftelsen nattvandring.nu och genom detta har stiftelsen rätt att stänga av enskild nattvandrare eller hela gruppen (lägga ner). 
Vid avstängning av enskild nattvandrare åligger det ansvarig kontaktperson att informera nattvandraren om fattat beslut. Dock kansliet vara behjälplig om så önskas.

Jag misstänker att en av våra nattvandrare druckit öl eller vin innan nattvandring, vad gör jag?

Är du inte ansvarig för gruppen ta då kontakt med ansvarig i nattvandrargruppen. Berätta om din oro och konfrontera sedan personen ifråga med oron ni känner. Det är helt oacceptabelt att någon dricker öl, vin eller annan alkohol innan eller under nattvandring. 

En av våra nattvandrare är, enligt min och andras mening, inte lämplig som nattvandrare – vad kan vi göra?

Ni i gruppen måste då prata er samman, vara överens om att personen i fråga inte skall nattvandra mer. Kan vara ett svårt beslut att fatta och meddela men mycket viktigt. 
Ärlighet lönar sig i längden.  Ni har också möjlighet att ta hjälp och stöd av stiftelsens kansli.

Vi har ingen egen samlingslokal. Var skall vi då förvara jackor/västar och utrustning?

Har ni inte tillgång till en lokal för er utrustning, utan den förvaras hemma hos någon, är det helt ok. Ta kontakt med kommun, skola, fritidsgård, någon idrottsförening eller fastighetsägare, förklara att ni är i behov av lokal och försök finna en lösning utan kostnader. Samverkan gagnar alla. 

Våra nattvandrare bor på så olika platser och vi har ingen lokal att samlas i. Kan varje person ha ”sin” jacka hemma?

Som sista utväg är det ok att ha jackorna hemma även om de inte skall vara personliga. Dock skall var och en då kvittera ut sin jacka. En särskild blankett kan du få från kansliet där alla får kvittera ut sitt plagg. Kopia på blanketten skall sändas till kansliet. Detta för att om personen flyttar och glömmer lämna jackan så kan ni/vi söka rätt på personen och få jackan åter. 

Har fått höra att vi som lokal nattvandrargrupp är skyldiga att skicka in ekonomisk redovisning och årsberättelse till stiftelsen nattvandring.nu – stämmer detta?

Nej, det är helt felaktig information du fått. Lokal nattvandrargrupp sköter sig helt själv och skall inte sända in vare sig ekonomisk redovisning eller någon årsberättelse. 
Vi genomför två enkäter per år och i den ena skall ni bara redovisa hur många vandringar ni gjort, hur många som vandrar och hur många män resp. kvinnor som deltagit.
I den andra skall ni besvara ett antal påståenden och frågor kring samverkan, material, framtid osv.

Vad är det för skillnad på nattvandring.nu och andra nattvandrarorganisationer?

Vi kan bara svara på vad vi, stiftelsen nattvandring.nu, står för och hur vår verksamhet är uppbyggd. Vad andra organisationer står för, hur de arbetar, krav de ställer osv. – de kan bara de själva svara på. 

Vi funderar på att locka med prispengar till klasskassorna för de som vandrar mest, är det ok? Får vi göra så?

Prispengar till klasskassorna kan vara ett sätt att locka fler föräldrar att nattvandra, så det är helt ok – det bestämmer ni själva. Ni kan t.ex. söka medel hos Lions, Rotary eller lokalt näringsliv. 

Polisen kör bara förbi oss utan att blinka, stanna, säga hej – vad kan vi göra för att få en bättre relation?

Kanske är det så att ni är en nystartad grupp, ta då kontakt med polisen och be om ett möte. Förklara att ni nu är igång och att ni är positiva till samverkan. Viktigt är att ni gemensamt finner former för samverkan och successivt bygger upp ett förtroende hos polisen. 
Är ni en befintlig grupp – ta kontakt med polischefen och förklara hur ni känner. Kanske det är nya poliser i tjänst som inte känner till er eller är allt bara ett missförstånd.
Red ut det direkt – gå inte och fundera. 

Vi har ibland problem att maila till t.ex. hotmail-adresser från nattvandrarmailen, vad beror detta på?

Idag är vi över 300 grupper inom nattvandring.nu. Alla grupper har en egen e-postadress under samma domän. När väldigt många sänder s.k. gruppmail till sina nattvandrare, däribland hotmailadresser, kan det uppfattas som ”spam”. 
Tyvärr är detta inget vi kan råda över utan det handlar om säkerhet. Då kan er mail spärras under 5-7 dagar – var då försiktig med att skicka mail under denna ”spärrperiod”.
Vi tillsammans med vårt webbföretag arbetar hela tiden för att finna en väg runt detta problem som uppstår – men tillsvidare är det inget vi kan styra. Vi kan bara beklaga att detta sker. 

Jag nattvandrar i en lokal grupp, men får inte information som ni skickar ut – kan ni skicka till min privata mail?

Vi beklagar att du inte får ta del av all information som sänds ut. Men, tyvärr har vi idag ingen möjlighet att sända information till alla nattvandrare direkt. Du måste ta kontakt med ansvarig person i din lokala nattvandrargrupp och förklara att han/hon skall delge er den information som kommer. Det är av största vikt att alla får ta del av detta. 
Så, ta upp det och finn en lösning inom er grupp. 

Vi skall vara med på ett arrangemang och undrar om vi får använda "vår" logotype i annonsen?

Självfallet får grupper inom nattvandring.nu använda logon – med förbehållet att det måste vara kompletterat med gruppens namn. Logon nattvandring.nu får inte användas utan gruppnamnet då det kan uppfattas som att det är stiftelsen som är medarrangör. 
Känner du dig osäker är du alltid välkommen att kontakt kansliet. 

Den lokala fotbollsföreningen arrangerar en stor fotbollscup varje år och vi har nu fått frågan om vi kan vara parkeringsvakter mot en ersättning, får vi det?

Absolut får ni det – inget som hindrar. Kul att ni kanske kan finna samverkan som gör att ni kan få flera aktiva. Det är ju ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er. 
MEN, ni skall inte kalla er för parkeringsvakter. Ni bör använda PARKERINGSVÄRDAR då ni bara skall hjälpa till så det flyter och fungerar – inte bötfälla.

Kommunen vill ge oss, lokala nattvandrargruppen, ett ekonomiskt bidrag men de kräver då att vi bildar en förening. Hur gör vi?

Det normala är att kommunen kräver organisationsnummer för att kunna betala ut ett föreningsbidrag, men det brukar också finnas vägar att komma runt kravet på organisationsnummer. Ta kontakt med oss på stiftelsens kansli så kan vi förklara närmare hur man kan gå tillväga. 

Hur fort kan vi komma igång och få jackor om vi startar upp nattvandring?

Normalt brukar vi räkna med att jackor o.dyl. är på plats inom 5 arbetsdagar från det att vi fått in undertecknat avtal och ni lagt order. Men som alltid går det att lösa det fortare också. Så har ni bråttom – ta kontakt med kansliet, förklara läget så kan vi säkert lösa det. 

Varför har ni bara e-postadress och ev. hemsida i ert register på webben?

Vi har beslutat, efter synpunkter från många grupper, att bara ha med e-postadressen. Det handlar om att skydda era privata mobil/telefonnummer så ni inte får oönskade samtal. Så det är ju därmed också extra viktigt att varje grupp kontrollerar sin nattvandrarmail för att fånga upp ev. intresserade eller information.