skip to Main Content

VÄLKOMMEN

Ett informationsmaterial som även kommer med i startpaketet när ni beställt jackor.
Innehåller all information för er som är ny nattvandrargrupp.
ladda hem (pdf-fil)

BYTE KONTAKTPERSON
Denna blankett skall användas när  man inom den lokala nattvandrargruppen byter  kontaktperson.
ladda hem (pdf-fil)

Skall postas in till stiftelsen  nattvandring.nu.

Stiftelsen nattvandring.nu
c/o Skandia
106 55 Stockholm

LOGGBOK
Loggbok skall föras vid varje  nattvandring.

Detta blad kan skrivas ut och användas  men det går även bra med en kalender  eller t.ex.  kollegieblock.

Tänk på att aldrig skriva personnamn  o.dyl. så person kan identifieras.

Loggboken är inget som du skall sända till oss. Den är till för er själva och skall  endast sändas till kansliet (aktuellt  datum) om skadeanmälan görs.
ladda hem (pdf-fil)

SL-KORT – RUTINER – vilka rutiner som gäller för de grupper i Stockholms län som innehar SL-kort. Korten får endast användas i samband med nattvandring och i kombination med röda jackan.

ladda hem (pdf-fil)