skip to Main Content

Nattvandring är en från början svensk idé som genom åren etablerats i många länder världen över.
I vårt närområde finns idag nattvandring i Sverige, Danmark, Norge samt på Färöarna och Grönland.

Varje land driver sin verksamhet utifrån de förutsättningar som finns men grundprincipen är den samma, nämligen att nattvandring sker ideellt.

I Danmark drivs genom natteravnene Danmark som idag har en liknande uppbyggnad som stiftelsen nattvandring.nu. I Danmark finns idag ett 140-tal grupper och verksamheten växer.

Natteravnene Norge, en folkrörelse, som i sin tur har ett nattvandrarråd (ideellt) som länk gentemot de lokala grupperna.
Försäkringsbolaget Tryg är huvudsamarbetspartner för natteravnene Norge och Tryg driver även nattvandrarnas sekretariat.
Antalet lokala nattvandrargrupper i Norge är idag drygt 350 stycken.

Färöarna (1 lokal grupp) och Grönland (2 grupper) ingår i den danska organisationen.

Nordisk samverkan

Natteravnene Danmark, Norge, Färöarna, Grönland tillsammans med stiftelsen nattvandring.nu har bildat det Nordiska nattvandrarrådet.
Syftet är att mötas 1-2 gånger per år diskutera gemensamma frågor, idéer, visioner, framtid, men också för att stärka det nordiska samarbetet.

En viktig del i vår nordiska samverkan är utbyte mellan länderna och ländernas lokala nattvandrargrupper.
Har just din lokala nattvandrargrupp att kanske göra ett utbyte med någon grupp i något av de andra länderna – ta kontakt med respektive lands kansli.
Dvs. vill ni t.ex. ha utbyte med en grupp i Norge – ta kontakt med norska kansliet.