skip to Main Content

Som en del i det nordiska samarbetet har vi sedan några år infört den “nordiska nattvandrardagen”. En dag då så många som möjligt syns ute på gator och torg för att marknadsföra nattvandringen, rekrytera fler, väcka nyfikenhet och för att få ett ökat vuxenengagemang för alla våra barn och ungdomar.
En del lokala grupper väljer pga. lokala aktiviteter att genomföra sin nattvandrardag vid annat tillfälle vilket inte är något hinder.
Denna dag genomför vi också, sedan 2017, ett utbyte mellan länderna. Det innebär att nattvandrare från resp. land åker över gränsen och synd ihop med andra länders nattvandrare.
I år, 2017, var det svenska nattvandrare som fanns representerade i Danmark och Norge vilket var ett populärt inslag i gatubilden.

Den nordiska nattvandrardagen sker normalt sett under första halvan i september månad men dagen kan flyttas pga. nationella helgdagar, val o.dyl.
Information går ut till de lokala grupperna i god tid när datum är bestämt.