skip to Main Content

Återigen – Ingen försäljning sponsorpaket!

 • 15 februari, 2018
 • Nyhet

Med anledning av de dagliga förfrågningarna, från företag, om vi står bakom den försäljning av sponsorpaket via telefon som pågår måste vi återigen klargöra att så inte är fallet. Företagarna uppfattar det som att pengarna kommer alla lokala nattvandringsgrupper i Sverige och stiftelsen nattvandring.nu tillgodo. Så är alltså inte fallet.

Inga pengar kommer varken stiftelsen nattvandring.nu eller de över 340 lokala nattvandringsgrupper som ingår i nätverket tillgodo. Däremot drabbar det den lokala gruppen då man kan förlora viktigt lokalt sponsorstöd som man haft genom många år.

Vi uppmanar därför dig som företagare, säg inte Ja direkt. Kontrollera om ni har någon lokal nattvandringsgrupp på orten.
Ta kontakt med gruppen och stäm av vilken organisation de tillhör.
Vilken färg på jacka/väst har man?
Du kan också alltid ta kontakt med oss på stiftelsen nattvandring.nu så skall vi ge dig rätt besked och information.


Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vi ingår inte i någon annan organisation utan är helt fristående.
Idag ingår drygt 340 lokala nattvandrargrupper över hela landet som engagerar över 45 000 vuxna för våra barn och ungdomar.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera.

Nominera årets nattvandrare och/eller årets nattvandringsgrupp

 • 10 februari, 2018
 • Nyhet

Stiftelsen nattvandring.nu fyller i år 10 år och i samband med detta instiftar vi två årliga stipendium för att premiera och stimulera en lokal nattvandrare och en lokal nattvandringsgrupp inom stiftelsen nattvandring.nu.
Alla, även du som inte är nattvandrare eller engagerad inom nattvandringen, får vara med och nominera i båda kategorierna.

Nomineringsperiod är:                      lördag 10 februari till söndag 11 mars 2018

Vinnare kommer att utses av stiftelsen nattvandring.nus styrelse och vinnare presenteras den 6 april 2018.

Priserna kommer att utdelas hos respektive lokal nattvandringsgrupp enligt överenskommelse.

OBS! Stiftelsens styrelse, kansli, STeamgrupp samt familjemedlemmar eller annan anhörig till någon av dessa personer får inte nominera person eller grupp.

Priser

Årets nattvandrare
Personligt stipendium                         10 000 kronor
Specialdesignat smycke                     för kvinna eller man
Designat av den danske guldsmeden och juveleraren Daniel Höeg Bossen, Hearts and Arrows i Köpenhamn
Diplom

Kriterier

 • Gjort särskild insats för enskild person eller grupp
 • Utvecklats eller medverkat positivt till utveckling av andra
 • Haft nytänkande
 • Skapat förtroende med ungdomar och verkat för deras bästa
 • Utvecklat nattvandringen lokalt i positiv anda

Årets nattvandringsgrupp
Stipendium                                            10 000 kronor
Diplom

Kriterier

 • Utvecklat samverkan
 • Gruppen utvecklats positivt
 • Gjort särskilda insatser
 • Gott anseende hos ungdomar och allmänhet
 • Är en aktiv del av det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen/stadsdelen

 Så här gör du för att nominera:

 1. Gå vidare genom att klicka HÄR
 2. Fyll i alla uppgifter om dig själv och den person och/eller den grupp du nominerar.
 3. Tänk på att motivera varför personen/gruppen skall få priset.

Stockholm 2018-02-08, klockan 14.44

Har precis avslutat ett par samtal från företagare i Malmö som blivit kontaktade av telefonsäljare som säljer sponsorpaket för en nattvandringsorganisation.
Problemet är att företagarna uppfattar det som att pengarna går till alla nattvandringsgrupper och organisationer i landet – vilket inte är fallet. Man säger också att man behöver pengarna för att kunna utveckla nattvandringen.

I Malmö finns idag ett antal lokala nattvandringsgrupper och fler är under uppstart men då i stiftelsen nattvandring.nu regi. Totalt i Skåne finns det idag drygt 60 lokala nattvandringsgrupper vilka ingår i nätverket och stiftelsen nattvandring.nu.
Vi och våra lokala nattvandringsgrupper har samverkan med kommuner, myndigheter och andra organisationer.

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vi ingår inte i någon annan organisation utan är helt fristående.

Idag ingår drygt 340 lokala nattvandringsgrupper över hela landet som engagerar över 45 000 vuxna för våra barn och ungdomar.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandringsgrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera.

Så återigen – stiftelsen nattvandring.nu eller någon av alla drygt 340 lokala nattvandringsgrupper runt om i landet får inga pengar från dessa sponsorpaket.

Varken de lokala nattvandrargrupper som ingår i stiftelsen nattvandring.nu (bär röda jackor eller västar med nattvandring.nu på) eller stiftelsen står bakom denna telefonförsäljning.

Två nya ledamöter i styrelsen välkomnas

Vi hälsar idag två nya ledamöter i styrelsen välkomna.

Det är Margita Johansson Gullstrand, Head of Sustainability, E.ON Sverige AB samt Johan Nilsson, Chef Kund och Marknad, Bankomat AB som nu ingår i styrelsen för stiftelsen nattvandring.nu.

Ingen försäljning av sponsorpaket

Vi får just nu dagligen förfrågningar från företag om vi står bakom den försäljning av sponsorpaket, via telefon, som pågår. I samtal uppfattar företag det som att pengarna kommer alla lokala nattvandringsgrupper och stiftelsen nattvandring.nu tillgodo. Så är alltså inte fallet.

Inga pengar kommer varken stiftelsen nattvandring.nu eller de över 340 lokala nattvandringsgrupper som ingår i nätverket tillgodo. Däremot drabbar det den lokala gruppen då man kan förlora viktigt lokalt sponsorstöd som man haft genom många år.

Vi uppmanar därför dig som företagare, säg inte Ja direkt. Kontrollera om ni har någon lokal nattvandringsgrupp på orten. Ta kontakt med gruppen och stäm av vilken organisation de tillhör. Vilken färg på jacka/väst har man?
Du kan också alltid ta kontakt med oss på stiftelsen nattvandring.nu så skall vi ge dig rätt besked och information.


Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vi ingår inte i någon annan organisation utan är helt fristående.
Idag ingår drygt 340 lokala nattvandrargrupper över hela landet som engagerar över 45 000 vuxna för våra barn och ungdomar.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera.

På förekommen anledning

Under senaste tid har en annan nattvandringsorganisation sänt information och ringt till kommunerna där det kan uppfattas som man inventerar behovet av nattvandring, lämpliga kontaktpersoner, erbjuder möten med mera för alla nattvandringsorganisationer. Så är inte fallet.
Den inventering som görs är inget som vi, stiftelsen nattvandring.nu, står bakom eller får del av.

När det gäller inventeringar av denna typ är detta inget vi gör, utan vi har direktkontakt på förfrågan och via rekommendationer  med kommuner och intresserade ideella krafter och vi har ett uppdaterat register på alla de lokala grupper som ingår i stiftelsen nattvandring.nu.

Idag har vi redan god samverkan med många kommuner, polisen och andra myndigheter runt om i landet.

Vår verksamhet bygger på att det, så långt det är möjligt, skall vara gratis med avtal, försäkringar, kläder, material, föreläsningar med mera och ni är alltid välkomna att höra av er om ni har någon fråga, fundering eller vill ha ett förutsättningslöst möte för att prata nattvandring, föreläsningar med mera.


Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vi ingår inte i någon annan organisation utan är helt fristående.
Idag ingår drygt 340 lokala nattvandrargrupper över hela landet som engagerar över 45 000 vuxna för våra barn och ungdomar.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera.

Ny grupp i Göteborg

Med stor glädje kan vi idag hälsa ytterligare en lokal grupp i Göteborg välkommen.

Det är Trygghetsvandrarna Haga som tecknat avtal och nu ingår i stiftelsen nattvandring.nu.
Man har redan gjort sin första vandring och det kommer bli många fler.

Gruppen kommer bedriva vandringar i Haga, Linnéområdet och Majorna till en början.

Vi hälsar er välkomna och ser fram en positiv och utvecklande samverkan.

Kvinnorådet Amara välkomnas

Vi startar året med att hälsa ytterligare en lokal nattvandringsgrupp välkommen.

Det är Kvinnorådet Amara, Stockholms kommun, som nu startar upp vandringar.
Vi önskar er lycka till och ser fram emot en positiv och god samverkan.

God fortsättning på det nya året

Ett nytt år har tagit fart. Full fart på verksamheten från start och vi hoppas och tror att det under året kommer bli många nya grupper, många föreläsningar, många roliga projekt och framför allt – många härliga möten med alla goda krafter.

Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året.

Lite “smolk i glädjebägaren” – ang försäljning sponsorpaket

 • 29 december, 2017
 • Nyhet

Vi måste också avsluta detta året med med viktig information till företag kring försäljning av sponsorpaket – vilket vi helst skulle slippa.

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet.
Idag ingår drygt 340 lokala nattvandrargrupper över hela landet som engagerar över 45 000 vuxna för våra barn och ungdomar.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera.

Stiftelsen nattvandring.nu är en helt fristående organisation inom nattvandring/vuxenvandring/trygghetsvandring.
Vi ingår inte i någon annan organisation vilket tyvärr det kan uppfattas som pga felaktig och falsk information.

Ett bolag i Örebro (Svensk kommunikationstjänst) säljer sponsorpaket (under annat namn) i olika storlekar till företag över hela landet. Försäljningen sker via telefon från diverse olika vanliga telefonnummer med olika riktnummer och mobilnummer.

Det har förekommit att man bland annat hänvisat till de lokala nattvandrargrupper som ingår i stiftelsen nattvandring.nu, till nattvandring.nus huvudkontor med mera. Man har också ring till företagare på orten X och hälsat att man ringer från nattvandrarna XXXXXX och säljer sponsorpaket, trots att det endast finns en lokal nattvandrargrupp som tillhör stiftelsen nattvandring.nu.

Varje vecka får vi telefonsamtal från företagare runt om i landet som undrar om vi står bakom detta, om pengarna går till rätt ändamål, om pengarna kommer den lokala nattvandrargruppen tillgodo.

Vårt tydliga och enkla svar är:

 • inga pengar kommer den lokala nattvandrargruppen tillgodo
 • inga pengar kommer stiftelsen nattvandring.nu tillgodo
 • stiftelsen nattvandring.nu arbetar inte på detta sätt utan med partners som tecknat avtal om minimum tre år
 • vi – stiftelsen nattvandring.nu – har inget med denna försäljning att göra
 • vi uppmuntrar istället till lokal sponsring, företag direkt med lokal grupp

 Blir ni kontaktade och man hänvisar till stiftelsen nattvandring.nu, nattvandring.nus huvudkontor, den lokala nattvandrargruppen på orten – kontrollera med den lokala gruppen vilken organisation gruppen tillhör innan ni accepterar något sponsorpaket. Hänvisar man till oss, nattvandring.nu, ber vi er att informera oss om vilket nummer man ringt ifrån, vad man sagt samt datum och tid. Detta för att vi skall kunna göra en ev. polisanmälan.

Om ni önskar ytterligare information står vi självfallet till förfogande. Ta då kontakt med stiftelsens kansli via mail: info@nattvandring.nu eller via telefon.

Vi önskar alla företag Gott Nytt År och till våra stiftare och partners säger vi även, tack för ert stöd och engagemang.

Är du som företagare intresserad av att prata ett ev. partnerskap, ta du också kontakt med vårt kansli och vår verksamhetschef Janne Lundholm via mail (janne@nattvandring.nu) eller telefon 08-50 66 55 80.