skip to Main Content

Om olyckan är framme och någon skadar sig under nattvandring är det viktigt att göra rätt från början. Det kan också gälla vid en uppkommen krissituation. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller till och från nattvandring samt under nattvandring.
OBS! Försäkringen gäller inte för skada på t.ex. egen bil, mc eller cykel. Vid ev. uppkommen skada eller krissituation gör du enligt nedan:

 1. Kontakt
  Snarast möjligt tar du kontakt med kansliet hos stiftelsen nattvandring.nu och informerar om vad som hänt. Vi gör då en första bedömning om t.ex. krishjälp behövs men vi sänder också över skadeanmälan till dig.
 2. Skadeanmälan
  Så snart du kan fyller du i skadeanmälan, bif. Läkarintyg med mera samt loggboken för den kvällen som skadan skedde.
  Stoppa ner allt i det portofria svarskuvert som vi bifogar.
 3. Vad händer nu?
  Vi registrerar skadeanmälan, kontaktar ev. krisgrupp om det behovet finns – vid akut kris tas den kontakten direkt när du anmäler skada. Vi sänder sedan samtliga handlingar till Skandia representant som nu övertar ärendet.
  Från och med nu har du all kontakt med Skandia, men du kommer också få samtal och mail från oss då vi vill förvissa om att du mår bra, att allt fungerar och att det inte uppstår problem.