skip to Main Content

Att vara partner till nattvandring.nu innebär att ni bidrar till verksamheten, ekonomiskt eller med material.
Beroende på stödets storlek finns också möjlighet till styrelseplats. Normalt löper partneravtalen över tre år med möjlighet till förlängning.
Som partner får ni möjlighet till föreläsningar, information till de anställda och medverkan vid partnerarrangemang. Det här kommer vi överens om tillsammans.
Självfallet får ni rätt att använda vår logotyp i er marknadsföring.

Som partner till stiftelsen nattvandring.nu visar ni inte bara externt, utan även internt, att ni bryr er om våra barn och ungdomar. Ni tar ställning för ett ökat vuxenengagemang för att skapa en tryggare framtid för alla.

Är du, ditt företag eller kanske någon du känner intresserad av att bli partner till stiftelsen nattvandring.nu?
Då skall du höra av dig till stiftelsens kansli, Janne Lundholm (verksamhetschef).

Förutom våra stiftare, E.ON och Skandia, har vi ett antal andra partners.