skip to Main Content

Stiftelsen nattvandring.nu samverkar med andra verksamheter och organisationer i det förebyggande arbetet.

Förutom samverkan med Polis, kommuner, andra myndigheter med flera, har vi också samverkan med andra aktörer som arbetar förebyggande och för ett ökat vuxenengagemang.

Vi erbjuder idag skolor, föreningar, kommuner med flera olika arrangemang tillsammans med några av våra samverkanspartners. Hör av dig till någon av verksamheterna för mer information.

Stolta samverkanspartners
Säker
Prata Om Alkohol
Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Trygve

Vi samverkar även med kollektivtrafiken över i stort sett hela landet, t.ex. SL, Jämtlandstrafiken, Skånetrafiken, Västtrafik med mera.