skip to Main Content

BFC är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, med uppgift att arbeta för att förhindra brott.

Bakom varje brott står minst lika många drabbade människor, brottsoffren. Men också alla de som, på grund av fruktan för brott, inte vågar leva sina liv så som de själva önskar, är offer för brottsligheten. Att leva i otrygghet innebär sänkt livskvalité.
Genom att samordna samhällets alla resurser kan vi vända denna negativa trend och bli ännu effektivare i arbetet för att förebygga brott.
Viktiga “arbetsredskap” i den kampen är:

– ökade kunskaper

– klart definierade mål

– långsiktighet

– genomtänkta strategier

– samordning
Verksamheten omfattar i första hand Värmland. Vi samarbetar med en mängd andra organisationer och ideella föreningar på regional basis, men strävar även efter en ökad grad av nationellt samarbete.

Föreläsningar som idag erbjuds är:

Unga & nätet
Unga, sex & nätet
Självförtroende och självkänsla
Våldsbejakande extremism
Gängkriminalitet och utanförskap
Föreningen Brottsförebyggande Centrum i Värmland bildades 1995.