skip to Main Content

Föreläsningsteamet startades 2011 av Henrik Svensson och Jonas Andersson.
Företaget inriktar sig på att utbilda företag, allmänhet, skolungdomar, föreningar etx. i olika typer av sjukvårds- och första hjälpenutbildningar.
Henrik och Jonas är båda leg. sjuksköterskor med vidareutbildning inom ambulanssjukvården. Idag bedrivs det kurser inom framförallt HLR med hjärtstartare på olika nivåer men även olycksfallsutbildningar, utrymningsövningar etc. sätts ihop åt företag och skolor.

Föreläsningsteamet har sedan starten tagit en aktiv roll i det förebyggande arbetet mot våld i samhället. Man har sedan starten varit en del av “aktahuvudets” skolprogram som idag riktar sig mot framförallt skolungdomar i Varberg och Falkenberg.
Men, man åker också runt i Sverige och håller föreläsningar om våldets konsekvenser för den enskilde människan ur det medicinska perspektivet.

Genom deras erfarenhet inom utbildning, arbete inom ambulans och egna upplevelser utbildar man och föreläser inom bland annat:

Våldet ur ett medicinskt perspektiv – vad händer när någon blir nedslagen
Våldets konsekvenser – vad händer med människorna runt omkring
Fysiska och psykiska konsekvenser av våldet
Våldet ur egna erfarenheter – från slag till dom
En natt med ambulansen
Vad möter ambulanspersonalen i verkligheten?
Droger i dagens samhälle – hur ser det ut?
Hur mår våra ungdomar i skolan?
Handledning – det akuta stödet

Dessutom kan vi hjälpa dig med kurser inom t.ex.:

Sjukvårdsutbildning – första hjälpen
L-ABCDE
HLR med hjärtstartare
Hjärt – lungräddning
Brandskyddsutbildning
Utrymningsövningar