skip to Main Content

Prata Om Alkohol är ett forskningsbaserat utbildningsmaterial för hälsofrämjande värdegrundsarbete i skolan.
Det är också ett av de material som exemplifieras inom ANTD-området av Skolverket.

Prata Om Alkohol erbjuder ett metodmaterial utformat för klassrumsundervisning med fokus på social och emotionell träning. Arbetet bygger på att uppmuntra till att våga ha roligt utan alkohol och våga säga nej, utan att använda pekpinnar. Till materialet erbjuder även Prata Om Alkohol populära fortbildningar för skola och idrottsföreningar.

Sedan starten 2006 drivs verksamheten av utbildningsföretaget Kunskapskraft & Media med medel från Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier.
SVL och Sveriges Bryggerier arbetar för att verka för en sund dryckeskultur i samhället och detta innebär bland annat att ungdomsåren ska vara befriade från alkohol.