skip to Main Content

Ren Idrott handlar om insikt, kunskap och attityd. Man arbetar för en dopingfri sport och som förebild för nästa generations idrottare och ungdomar.
Ren Idrotts 70 ambassadörer är beviset på att man kan nå framgångar och drömmar utan genvägar och otillåtna preparat.

Ren Idrott, tillsammans med hela idrottsrörelsen tar kraftfullt avstånd ifrån alla former av doping. Tillsammans arbetar man för att ge barn och ungdomar en förståelse och tilltro till vad ärligt sportutövande innebär samt att få dom förstå konsekvenserna av användandet.

Ren Idrotts ambassadörer, har tillsammans med stiftelsen gjort en avsiktsförklaring, där idrottare lovar att inte använda sig av otillåtna preparat, genomgå ytterligare dopingtester samt att agera föredöme för nästa generation