skip to Main Content

Trygve är marknadsledande inom digitala verktyg för Grannsamverkan 2.0.

Trygve används runtom i Sverige av grannsamverkansföreningar, bostadsrättsföreningar, båtklubbar, koloniområden, studenter, myndigheter och andra brottsförebyggande nätverk. Grannsamverkan 2.0 innebär ökad trygghet för

Bostadsområdet – Grannsamverkan
Hemmet – Larmsamverkan
Familjen och vänner – Trygghetslarm
Rapporterat publikt nära dig

Klicka här för att se vad som rapporterats i Trygve publikt i ditt område.

Vad kostar Trygve?

Som privatperson är det helt gratis att grannsamverka och att använda trygghetslarmet i Trygve. För att koppla in larm till Trygve utgår en mindre kostnad, se www.trygve.se/larm.

Om du som företräder en myndighet eller ett företag vill använda Trygve för att förebygga brott och skadegörelse, och öka tryggheten inom området som ni ansvarar för, kontakta kontakt@trygve.se.