skip to Main Content

Vem kan teckna avtal?

Oavsett om man är en befintlig förening, skol-eller föräldraråd, kommun eller kanske bara några vuxna som vill engagera sig så har ni alla möjlighet att teckna ett sk. nätverksavtal med stiftelsen nattvandring.nu. Helt kostnadsfritt.
Det viktiga är att man följer vårt regelverk, svensk lag och står för de värderingar som nattvandrare skall göra.

Måste man vara förening?

Vi ställer inga krav på att ni måste vara en formell förening med styrelse, stadgar, årsmöten osv.
Idag är de flesta grupper sk. “eldsjälsgrupper” vilket innebär att man är några vuxna som bryr sig och vill engagera sig, men inte lägga fokus på administration.
Man vill nattvandra för våra barn och ungdomar.
Hur ni vill organisera er och er verksamhet, ja det är helt ert val.

Vår medverkan

Vi medverkar på något sätt från första introduktion och avtal, till att gruppen kommer igång och börjar nattvandra.
Som nattvandrargrupp kan man sedan alltid vända sig till oss med frågor och funderingar.

Avtal

Avtalet som man tecknar är ett “nätverksavtal”. Det reglerar dels skyldigheter men också rättigheter mellan den lokala nattvandrargruppen och  stiftelsen nattvandring.nu.

Avtalet är kostnadsfritt och någon medlemsavgift eller liknande tar vi inte ut. Däremot erhåller man genom avtalet:

  • jackor/fleece, västar (vilket man föredrar)
  • försäkring (till, under och från nattvandring)
  • startpaket bestående av: första hjälpenkit, ficklampor, trycksaker, informationsmaterial, e-postadress
  • möjlighet att beställa fler klädersplagg
  • möjlighet att beställa så mycket trycksaker man har behov av
  • kurser, studiecirklar
  • föreläsningar med mera

Allt kostnadsfritt. Självklart har ni också tillgång till stiftelsen kansli där en mycket erfaren nattvandrare arbetar heltid för alla lokala grupper runt om i landet.

Varje lokal nattvandrargrupp är helt självstyrande när det gäller ekonomi, verksamhet och inriktning. Inga rapporter, redovisningar eller liknande skall sändas till stiftelsen. Men självfallet tycker vi det är trevligt och höra från er ibland, kanske om hur vädret är, hur det går för er och om ni har några idéer, tankar som vi alla kan dra nytta av. Ni är alltid välkomna höra av er.

Avtalet ställer inga krav på att ni måste vara en formell förening. Hur ni vill driva er nattvandrargrupp, det avgör ni själva och anpassar helt utifrån de lokala förutsättningarna.