skip to Main Content

År 2006 började arbetet med att ta fram en grundidé till det som skulle bli nattvandring.nu.
Initiativtagare är Vera Dordevic och Janne Lundholm.
I februari 2008 beslutade E.ON att gå in som partner till den då tänkta ekonomiska föreningen nattvandring.nu.

Då försäkringsfrågan var av vikt föll det sig naturligt att tillfråga Skandia, som mellan 1993 – 2006 har stöttat nattvandringen med bl.a. försäkring. Från Skandia såg man det som positivt med ett nytänk och beslöt att gå in som partner i verksamheten.
I samband med detta var parterna överens om att E.ON och Skandia då skulle bilda en stiftelse och överta både koncept, varumärke och verksamhet.

Stiftelsen nattvandring.nu bildades av E.ON och Skandia och lanserades 8 april 2008.

Nya nattvandrargrupper erbjuds av nattvandring.nu jackor/västar, försäkring, föreläsningar, materialstöd, utbildningar med mera för lokala grupper, skolor, idrottsföreningar och föräldra- eller skolråd med flera – helt utan kostnad.

Filosofi
Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter, årsavgifter, kostnader för kläder med mera.

Vision
Skapa trygghet i samhället, genom vuxenengagemang, särskilt för barn och ungdomar i det offentliga rummet.

Mission
Stiftelsen nattvandring.nu ska ge möjligheter till att förstärka och stärka föräldra- och vuxenansvaret i samhället.

Värderingar
Våra värderingar skall genomsyras av:
– engagemang
– förtroende
– närvaro
– trygghet
– respekt

Förutom detta skall en värdig och jämställd människosyn ligga som grund för verksamheten, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund.

Bilder från lanseringen av den nya nattvandrarjackan – hösten 2008 – i Stockholm.