”Att nattvandra, oavsett om det är dag, kväll eller natt, är det roligaste som finns.
Varje vandring är unik, varje möte är unikt och varje ungdom man möter är unik.
Att få vara en positiv förebild för det dyrbaraste vi har, våra barn och ungdomar, ger mig så mycket glädje och att jag kan få eller ge en kram helt spontant visar att behovet av vuxna i det offentliga rummet är stort. De vill ha fler vuxna ute.”

Anonym nattvandrare

 

Så här fungerar det

Man rör sig i grupper om 2-5 vuxna i det offentliga rummet. Utan att tränga sig på söker vi kontakt med ungdomar och samtalar, skrattar, medlar, plåstrar om, lånar ut mobilen, hjälper och mycket mer. Nattvandrarna samverkar med polis, kommun och andra myndigheter men vi ”leker” aldrig polis, ordningsvakt eller uppger oss för att representera myndigheter.

 
NV-SPR_9949.jpg
NV-SPR_9949.jpg

Börja nattvandra idag

Finns det en lokal grupp i din närhet kan du ta direktkontakt med den. Du kan annars ta kontakt med stiftelsens kansli som hjälper dig med kontaktuppgifter till rätt grupp.
Som ny vandrare får du självfallet en introduktion av den lokala gruppen och kanske du får en länk till vår digitala kurs. Den gör du själv hemma vid dator, padda eller i mobilen.
Du är med de timmar du själv kan, vill och orkar och du behöver inte vara rädd.
Att nattvandra är inte farligt, mer än på det sättet att du riskerar att bli fast i vandringen och vill engagera dig än mer.

 

Starta en grupp

Finns ingen lokal nattvandringsgrupp på din ort eller närområde kanske du tillsammans med några fler vill starta en grupp. Vi gör det enkelt för er.
Alla nya grupper försöker vi så långt det är möjligt att träffa i samband med en informationsträff och avtalstecknande. Detta för att vi skall ära känna varandra från början och att ni får igång samverkan med polis, kommun med flera från dag ett.
Tänk på att vandra och att starta en grupp är gratis.
Är du intresserad av att starta en grupp?
Fyll i formuläret här till höger och skriv gärna några korta rader om hur många ni är i början, vad dina tankar med vandringen är och varför ni vill komma igång.
Glöm inte skriva vilken ort/kommun det gäller.

Vi tar kontakt så fort vi kan och sänder mer information till dig/er.
Normalt tar det ca 5 arbetsdagar från det att nätverksavtalet är tecknat och registrerat hos oss tills ni kan börja vandra.

Ansök om att få starta en grupp

Tack för din ansökan

 

Om olyckan är framme

Genom nätverksavtalet ni tecknat är ni försäkrade till, under och från vandring. Oavsett om det är dag, kvälls- eller nattvandring. Tänk på att ett villkor för försäkringen är att gruppen för loggbok enligt stiftelsens regler.
Försäkringen, en olycksfallsförsäkring   FOKUS – gruppavtal 5300 – är tecknad med Skandia (Idéer för livet).

 

För att vi skall kunna hjälpa dig/er på absolut bästa sätt och i ett så tidigt skede som möjligt är det av största vikt att man följer den upparbetade rutin som finns vid ev. skada (fysiskt och/eller psykiskt). Varje lokal grupp har fått information om rutinen. Saknar du/ni den – kontakta stiftelsens kansli.

I planen vid skada finns en upparbetad krisorganisation som larmas vid behov.

När något händer, ta alltid kontakt med stiftelsen kansli. Vi sänder över ev. skadeanmälan, aktiverar krisorganisation med mera och ger er vidare instruktioner som är viktigt att ni följer. Glöm inte spara ev. kvitton på utlägg för läkare, akutmottagning, sjukhusvård osv. Alla kvitton skall bifogas skadeanmälan.
Tänk också på att det är viktigt att göra polisanmälan vid hot och annat brott mot person eller egendom.

 

Är det farligt att nattvandra och händer det ofta saker?
Nej, det är inte farligt att nattvandra så länge du själv eller grupper inte går över gränsen. Vi skall aldrig utgöra ett hot mot någon, aldrig ge oss in i situationer där vi själva riskerar att bli drabbade eller leka myndighetsperson.