skip to Main Content

Information med anledning av Coronavirus

VIKTIG INFORMATION FRÅN STIFTELSEN NATTVANDRING NU

Inom stiftelsen nattvandring.nu gör vi allt vi kan för att förebygga smittspridning av Coronaviruset vilket gör,
att vi idag 2020-03-12, har fattat beslut enligt nedan.
Beslutet gäller från idag, med omedelbar verkan, fram till 31 mars till en början. Vi följer utvecklingen och återkommer så snart ny information finns.

 1. Vi distribuerar idag rekommendationer till de lokala nattvandringsgrupperna som baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 2. Vi har också beslutat att STOPPA alla möten, informationsträffar, föreläsningar och kurser.
 1. Nu uppmanar vi alla till försiktighet och att hjälpa till för att begränsa spridnings-risken. Det gäller såväl oss anställda som våra lokala nattvandringsgrupper.
 2. Vi stoppar därmed också alla tjänsteresor samt externa arrangemang.
 1. Undantag görs vid ev. krissituation i grupper och då endast besök om absolut nödvändigt. Ta då kontakt med undertecknad!

Vi hoppas på allas förståelse och kommer ta kontakt med respektive part så snart situationen har lättat och vi då kan boka in nya möten och kurser.

Stiftelsen nattvandring.nu
Janne Lundholm
Verksamhetschef

 janne@nattvandring.nu

08-50 66 55 80, 08-50 66 55 81

 

 

NOMINERA ÅRETS NATTVANDRARE och/eller ÅRETS NATTVANDRINGSGRUPP 2019

Det är nu dags att börja nominera till “ÅRETS NATTVANDRARE” och “ÅRETS NATTVANDRARGRUPP” 2019.
I samband med vårt 10-årsjubileum 2018 instiftades två årliga stipendium för att premiera och stimulera en lokal nattvandrare och en lokal nattvandringsgrupp inom stiftelsen nattvandring.nu.
Alla, även du som inte är nattvandrare eller engagerad inom nattvandringen, får vara med och nominera i båda kategorierna.

Nomineringsperiod är:                      Fredag 10 januari till lördag 29 februari (23.00) 2020

Vinnare kommer att utses av stiftelsen nattvandring.nus styrelse och vinnare i båda kategorierna överraskas och presenteras kring 8 april 2020.

Priserna kommer att utdelas hos respektive lokal nattvandringsgrupp enligt överenskommelse.

OBS! Stiftelsens styrelse, kansli, styrgrupp samt familjemedlemmar eller annan anhörig till någon av dessa personer får inte nominera person eller grupp.
Tidigare vinnare kan inte nomineras då man bara kan vinna priset en gång.

Tidigare vinnare har varit:
Årets nattvandrare – Susanne Bakken/Nattvandring Bjuv (för 2017) och Jonas Karlsson/Nattvandring Skurup (för 2018)
Årets nattvandringsgrupp – Nattvandring Orminge (för 2017) och Nattvandring Oxie (för 2018)

Priser

Årets nattvandrare
Personligt stipendium                         10 000 kronor
Specialdesignat smycke                     för kvinna eller man
Designat av den danske guldsmeden och juveleraren Daniel Höeg Bossen, Hearts and Arrows i Köpenhamn
Diplom

Kriterier

 • Gjort särskild insats för enskild person eller grupp
 • Utvecklats eller medverkat positivt till utveckling av andra
 • Haft nytänkande
 • Skapat förtroende med ungdomar och verkat för deras bästa
 • Utvecklat nattvandringen lokalt i positiv anda

Årets nattvandringsgrupp
Stipendium                                            10 000 kronor
Diplom

Kriterier

 • Utvecklat samverkan
 • Gruppen utvecklats positivt
 • Gjort särskilda insatser
 • Gott anseende hos ungdomar och allmänhet
 • Är en aktiv del av det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen/stadsdelen

 Så här gör du för att nominera:

 1. Gå vidare genom att klicka HÄR
 2. Fyll i alla uppgifter om dig själv och den person och/eller den grupp du nominerar.
 3. Tänk på att motivera varför personen/gruppen skall få priset.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

 • 19 december, 2019
 • Nyhet

Det går fort när man har roligt. Och det har vi verkligen haft under 2019.
Ett enastående år med många härliga möten, nya grupper som anslutit sig, ökad samverkan med kommuner runt om i landet, stort intresse för vårt skolprogram med mera.

Till alla er – som ger av er tid till det dyrbaraste vi har, som går ut som trygga vuxna på gator och torg, som bryr sig, medlar, råder och ger en kram och tröst – vill vi rikta ett stort och innerligt tack. Er insats är ovärderlig och betyder så enormt mycket.

Till alla er som ännu inte gått med ut – ta chansen och planera in någon vandring under nästa år. Du behövs och det finns alltid en röd jacka eller väst till dig.

Vårt kansli kommer hålla stängt och vara lediga mellan 21 december och 6 januari. Detta för att vila och ladda batterierna inför det nya året.
Under denna period har vi endast jour (akuta ärenden) och då sänder du ett SMS till 0709-62 35 31. Skriv vad det gäller, vem du är och dina kontaktuppgifter (Namn, mail och telefon där vi kan nå dig).

God Jul och Gott Nytt År önskar

Styrelse       Partners       Kansli
Stiftelsen nattvandring.nu

Krafterna för ökad trygghet i Malmö växer

 • 27 november, 2019
 • Nyhet

I en tid då många upplever att tryggheten i vardagen är utmanad är det viktigare än någonsin att mobilisera och belysa de goda krafter som arbetar för en ökad trygghet i samhället. Som företag med fokus på att bygga en hållbar framtid samarbetar E.ON med nattvandring.nu, som nu startar ytterligare en nattvandringsgrupp i stadsdelen Rosengård.


Kommunstyrelsens vice ordförande Roko Kursar (L), Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige, Janne Lundholm, verksamhetschef stiftelsen nattvandring.nu, Kommunalrådet Rosé-Marie Carlsson (S) med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst, Hussein Monzer, Nattvandring.nu Rosengård och Edina Fljugaj Vänskapsföreningen i Skåne. Foto: E.ON.

– Vi arbetar för att vara där det händer, innan det händer. Genom att visa att vi bryr oss skapar vi trygghet för barn och ungdomar i det offentliga rummet, vilket i sin tur ger ett tryggare och varmare samhälle för oss alla. Idag samarbetar vi med ett antal partners som stöttar vår verksamhet, men vi blir gärna fler. Vi ser att vår närvaro uppskattas och behövs, säger Janne Lundholm, verksamhetschef nattvandring.nu.

Stiftelsen nattvandring.nu grundades 2008 och har idag över 50 000 nattvandrande vuxna knutna till sig, från Övertorneå till Ystad. Nu startar stiftelsen en ny grupp nattvandrare i stadsdelen Rosengård.

– Vi tror på kraften i Malmö, och vi tror att det krävs engagemang och kraftsamling från hela samhället för att skapa trygghet. Därför är det viktigt att även vi inom näringslivet drar vårt strå till stacken, inte minst för att skapa framtidstro och verka som positiva förebilder. E.ON känner ett stort ansvar för att bidra till ett tryggare Malmö, vilket vi bland annat gör genom engagemanget i nattvandring.nu. För oss är det en självklarhet att alla ska ha en plats i det hållbara samhälle vi vill vara med och skapa, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Från Malmös kommunledning välkomnas initiativet.

– Malmö stad arbetar för att alla Malmöbor ska känna sig trygga och ges samma möjligheter till en bra framtid. I detta är samarbetet med andra aktörer avgörande. Vi ser därför väldigt positivt på hur nattvandring.nu arbetar med att skapa gemenskap och trygghet i Malmös områden och vi välkomnar näringslivets fortsatta starka engagemang, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Malmö stad har omfattande insatser både för att förebygga kriminalitet och för att bekämpa den brottslighet som finns. Ofta tillsammans med myndigheter, näringsliv och föreningar. Det här välkomna initiativet att stärka nattvandringarna visar vilken attityd som råder i Malmö, med att bygga staden hel tillsammans, säger Rose-Marie Carlsson (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst.

Kontaktpersoner:

 • Stiftelsen Nattvandring: Janne Lundholm, verksamhetschef, tel: 0709-62 35 31, www.nattvandring.nu
 • Ursula Savonius, Politisk sekreterare (L),  ursula.savonius@malmo.se, 073-8567936
 • Rose-Marie Carlsson, (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst tel: 0730-610809
 • Pernilla Schoug, Kommunikationschef E.ON, pernilla.schoug@eon.se, 070-6551485

E.ONs arbete för en hållbar stad

Tillsammans med olika partners driver och stöttar E.ON samhällsprojekt som bidrar till att göra Malmö till en både miljömässigt och socialt hållbar stad. Huvudfokus inom social hållbarhet är att stötta projekt som hjälper utsatta ungdomar att inkluderas i samhället.

Exempelvis stöttar vi:

 • Nattvandring.nu, som arbetar för att skapa trygghet i samhället för barn och ungdomar genom att finnas där de unga är, på deras villkor.
 • Boost by FC Rosengård, som arbetar proaktivt och holistiskt för att få in unga Malmöbor på arbetsmarknaden.
 • Pride Malmö, som belyser HBTQIA+ rättigheter med hjälp av kultur, utbildning och opinionsbildning.

ÅTERIGEN – INGEN FÖRSÄLJNING SPONSORPAKET

Vi måste, på förekommen anledning, återigen informera om den försäljning av sk. “SPONSORPAKET” som idag sker gentemot företag.

Butiker och andra företag blir kontaktade av telefonförsäljare som vill sälja ett sk. “SPONSORPAKET” där man hänvisar till den satsning som görs på orten och att pengarna kommer de lokala grupperna tillgodo.
Det förekommer att man hänvisar till stiftelsen nattvandring.nu, stiftelsens huvudkontor, stiftelsens kansli och de lokala grupper som  ingår i stiftelsen nattvandring.nu men också till enskilda nattvandrare.

Stiftelsen nattvandring.nu, idag med drygt 370 lokala grupper runt om i landet, har inget med denna försäljning att göra.

Säljargument och metod är inget som vi står bakom och inga pengar kommer varken stiftelsen eller de lokala grupperna tillgodo – vad man än säger. 
Vi beklagar att detta förekommer och vill göra alla uppmärksamma på att:

 • inga pengar kommer stiftelsen nattvandring.nu tillgodo
 • inga pengar kommer de lokala grupperna tillgodo
 • vi tar med bestämdhet avstånd från denna säljmetod

Blir du som företagare kontaktad av telefonförsäljare:

 • tacka inte ja på telefon
 • ta kontakt med den ev. lokala nattvandringsgruppen och kontrollera om de ingår i stiftelsen nattvandring.nu: Gör gruppen detta – får den inte del av de pengar som du betalar, ej heller stiftelsen.
 • be om skriftlig information och ta sedan kontakt med stiftelsen nattvandring.nu och stäm av
Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat
vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela
landet.
Stiftelsen bildades 2008 av energibolaget E.ON och försäkringsbolaget Skandia.
Idag ingår drygt 370 lokala nattvandrargrupper över hela landet som engagerar över 49 000 vuxna.
Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa
förtroende och dialog som annars inte är möjlig.
Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och
förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska
bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för
oss alla.
Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för
nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som
varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker,
startkit, föreläsningar och kurser med mera.
Idag är stiftelsen nattvandring.nu landets största fristående organisation inom nattvandring/
vuxenvandring/trygghetsvandring och ingår inte i någon annan organisation.

Tack publiken och Robin Olsen

Robin Olsen utsågs igår av publiken till Player of the Match när Sverige spelade oavgjort mot Spanien. Som en del av priset får vinnaren skänka 10 000 kr till en av tre organisationer och Olsen valde att ge pengarna till Nattvandring. Läs mer om initiativet på www.carlsberg.com/sv-se

Erik Thorsted, Danmark – R.I.P

Ikväll nåddes vi av det ledsamma beskedet att en mycket nära vän Erik Thorsted, grundare av Natteravnene Danmark, somnat in efter en längre tids sjukdom.

“Erik var inte bara en nära vän till många av oss, han var också en mentor med ett stort hjärta.
Erik fanns alltid där när man behövde prata, diskutera, ventilera eller hade nya idéer. Han tog alltid emot oss alla med öppen famn.  Idag går våra tankar till hans älskade hustru Merete och hela hans familj.
Tack för allt Erik. Du kommer alltid finnas i våra hjärtan.”

Janne Lundholm och Hans G Svensson för Sveriges nattvandrare.

Justitieministern kvällsvandrade i Uppsala

Igår, onsdag 28 augusti, kvällsvandrade Justitieminister Morgan Johansson i Uppsala.
Tillsammans med Uppsala Ungdomsjour, nattvandrare från Uppsala City och Kvarngärdet gav man sig ut på en kvällspromenad.

Många bra samtal kring trygghet och vikten av att vi gemensam samverkar för ett tryggare samhälle.

Uppsala kommun som fick priset “ÅRETS NATTVANDRINGSKOMMUN” är ett föredöme kring samverkan och att stötta och stödja nattvandringen i kommunen.

INGEN FÖRSÄLJNING AV SPONSORPAKET

Vi måste, på förekommen anledning, återigen informera om den försäljning av sk. “SPONSORPAKET” som idag sker gentemot företag.

Butiker och andra företag blir kontaktade av telefonförsäljare som vill sälja ett sk. “SPONSORPAKET” där man hänvisar till den satsning som görs på orten och att pengarna kommer de lokala grupperna tillgodo.
Det förekommer att man hänvisar till stiftelsen nattvandring.nu, stiftelsens huvudkontor, stiftelsens kansli och de lokala grupper som  ingår i stiftelsen nattvandring.nu men också till enskilda nattvandrare.

Stiftelsen nattvandring.nu, idag med drygt 370 lokala grupper runt om i landet, har inget med denna försäljning att göra.

Säljargument och metod är inget som vi står bakom och inga pengar kommer varken stiftelsen eller de lokala grupperna tillgodo – vad man än säger. 
Vi beklagar att detta förekommer och vill göra alla uppmärksamma på att:

 • inga pengar kommer stiftelsen nattvandring.nu tillgodo
 • inga pengar kommer de lokala grupperna tillgodo
 • vi tar med bestämdhet avstånd från denna säljmetod

Blir du som företagare kontaktad av telefonförsäljare:

 • tacka inte ja på telefon
 • ta kontakt med den ev. lokala nattvandringsgruppen och kontrollera om de ingår i stiftelsen nattvandring.nu: Gör gruppen detta – får den inte del av de pengar som du betalar, ej heller stiftelsen.
 • be om skriftlig information och ta sedan kontakt med stiftelsen nattvandring.nu och stäm av
Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat
vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela
landet.
Stiftelsen bildades 2008 av energibolaget E.ON och försäkringsbolaget Skandia.
Idag ingår drygt 370 lokala nattvandrargrupper över hela landet som engagerar över 49 000 vuxna.
Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa
förtroende och dialog som annars inte är möjlig.

Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och
förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska
bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för
oss alla.
Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för
nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som
varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker,
startkit, föreläsningar och kurser med mera.
Idag är stiftelsen nattvandring.nu landets största fristående organisation inom nattvandring/
vuxenvandring/trygghetsvandring och ingår inte i någon annan organisation.

Semestern är slut och vi är tillbaka.

Tänk så fort semestern försvinna – tycker man ju.
Men den går precis lika fort som alla andra dagar och veckor.

Nu har vi varit lediga, laddat batterierna, hämtat ny energi och vi ser nu fram emot en härlig och spännande höst.

Vår växel är öppen som vanligt, vardagar 09.00 – 17.00 och du når oss på våra vanliga mailadresser igen.

Vi ses och hörs. Ha det gott.