Digitala trycksaker

Här finner du våra trycksaker i digital form. 
Tycker du texter och information är bra får du gärna använda dessa, men vi uppskattar om du anger källan.

Klicka på rubriken till den broschyr du önskar öppna.

Den broschyr som alla grupper erhåller vid avtalstecknande. Innehåller diverse och viktig information.

En 4-sidig folder som berättar om att vi inte har någon försäljning av sponsorpaket. Finns även att beställa i vår webbshop.

Broschyren med lite regler och "att tänka på". Alla grupper kan beställa denna utan kostnad via vår webshop. Börja varje vandring med att alla läser igenom den - innan ni går ut. Bör förvaras i nattvandrarjacka eller väst.

Beskriver kort stiftelsen och vad nattvandring är. Kan beställas kostnadsfritt från vår webshop av alla grupper.

En enkel mall vid hjälp och omhändertagande. Framtagen i samverkan med Polismyndigheten. Tänk dock på att SAMTYCKE alltid behövs för föräldrakontakt.

En handledning om hur man får använda logon, färger, typsnitt med mera. 

Språkfoldrar

Här nedan finner du foldrar som beskriver stiftelsen nattvandring.nu samt vad nattvandring är - på olika språk.
Klicka på länken så öppnas foldern i nytt fönster.