DSC_1150.JPG

FAQ - Vanliga frågor

 

Säljer ni sponsorpaket via telefon?
 

Nej – vi har ingen telefonförsäljning av sk. Sponsorpaket. Vi uppmuntrar lokalt näringsliv att stötta de lokala grupperna direkt, utan oss som mellanhand.

Kan vi starta en lokal Facebook-sida?
 

Absolut. Det är upp till varje lokal grupp och bestämma om man vill ha t.ex. en lokal Facebook-sida. Vill ni ha med logon (nattvandring.nu) tänk på att ni måste då följa vår varumärkesguide. Kontakta kansliet.

Om någon nattvandrare agerar fel, enligt mitt tycke, vad gör jag då?
 

Du bör i första hand prata med personen ifråga eller den ansvarige för gruppen.
I andra hand kan du alltid ta kontakt med stiftelsens kansli som tar kontakt med gruppen.

Kan stiftelsen stänga av enskild nattvandrare?
 

Ja. Vi har rätt att stänga av enskild nattvandrare, men detta sker först efter dialog med berörd person och ansvarig för gruppen.

 

Vårt A-Ö

Här finner du svar på många saker man kan undra över. Någon fråga du inte får svar på - hör av dig till kansliet.

Adressändring

Varje kontaktperson är skyldig att meddela stiftelsen nya kontaktuppgifter.
Enklast gör du det via mail info@nattvandring.nu

 

Anmälan (Orosanmälan)

Nattvandrare har rätt, precis som alla, att göra anmälan till t.ex. socialtjänsten om man känner oro över någon ungdom. Dock bör anmälan göras som privatperson och inte som nattvandrargrupp.

Avgifter

Stiftelsen nattvandring.nu har inga avgifter, medlemsavgift, årsavgift eller liknande.
Avtalet med oss är helt kostnadsfritt.
Hur ni gör i er lokala grupp är något ni själva väljer.

 

Bil

Att använda bil under vandring, om man har stora områden att täcka in, kan vara bra. Men, då är det ägarens försäkring som gäller vid skada på bil eller person som medföljer bilen vid olycka.
Tänk också på att aldrig transportera ungdomar i egen bild.

 

Beslagta

Nattvandrare har ingen rätt att beslagta och skall inte beslagta. Endast polis har denna rätt enligt svensk lag.
 

Byte kontaktperson

Vid byte av kontaktperson i lokal grupp är ni skyldiga att informera stiftelsen om detta. Kontakta kansliet som sänder särskild blankett eller ladda ner den här.
 

Cigaretter

Vi som nattvandrare röker inte under vandring. Vi lånar ej heller ut cigaretter till ungdomar.

Ekonomi i förening/grupp

Då varje lokal grupp är fristående är det ert ansvar att sköta ekonomi och redovisning. Stiftelsen ska inte ha någon redovisning.
 

Eldsjälsgrupp

Vill man inte bilda förening med styrelse osv kan man driva nattvandringen som sk. ”Eldsjälsgrupp”. Ta kontakt med stiftelsens kansli om du vill veta mer.
 

E-post

Varje lokal grupp erhåller normalt en egen e-postadress under domänen @nattvandring.nu.
Det är också till den vi hänvisar ev. intresserade och till den vi sänder all information.

 

Ersättningsskyldig

Ni har ingen ersättningsskyldighet om jacka, fleece eller väst går sönder. Ta kontakt med kansliet så får du veta vad du skall göra med det trasiga plagget. Vi beställer självfallet nytt plagg utan kostnad.
Vid stöld av kläder skall detta självfallet polisanmälas.

Farligt att nattvandra?

Nej – absolut inte. Nattvandrare är idag välkända bland både ungdomar och vuxna och de ser oss som en resurs.
 

Försäkring

Alla som nattvandrar inom lokal grupp/förening som har gällande nätverksavtal med stiftelsen nattvandring.nu, omfattas automatiskt av den försäkring som finns.
Försäkringen täcker inte skador på bilar, mc, cyklar, lokaler, lösöre med mera – utan är endast en olycksfallsförsäkring.

 

Föräldrafri fest

Nattvandrare har ingen rätt att gå in på en föräldrafri fest eller annan tillställning. Däremot kan vi söka kontakt för att tala om att vi finns ute om de önskar hjälp.

Hittegods

Detta skall snarast/skyndsamt inlämnas till polis.

Hund under vandring

Vi AVRÅDER MED BESTÄMDHET från att ha med hund på nattvandring. Man skall tänka på följande:

 

- Någon annan skall ha jacka eller väst efter dig och den personen kanske är allergisk.

- Någon i gruppen, under kvällens vandring, kanske är allergisk eller rädd

- Är det ok för de du vandrar med att du har med hund?

- Många ni möter där ute är kanske rädda för hundar

- Kan upplevas provocerande och ni kan uppfattas som annat än nattvandrare

- I en situation kan det vara så att ni tvingas t.ex. binda hunden i en stolpe medan ni hjälper någon/några. Kommer hunden känna oro, skälla och locka till sig nyfikna? Finns de personer som tycker det är kul att reta hunden extra i det läget?

- Hunden skall inte med för att ni skall "träna den"

- Tänk på hundens bästa i första hand

 

Ställ din fråga till oss

Tack för ditt meddelande!

Krishantering

Om gruppen drabbas av en krissituation, fysisk eller psykisk, skall stiftelsens rutin följas. Den har varje lokal grupp tillgång till. Saknar ni den? Ta kontakt med stiftelsens kansli. 

Loggbok

Varje lokal grupp/förening är skyldiga att föra loggbok. Inga personuppgifter skall lämnas. Loggboken finns under våra medlemssidor och skall sändas in minst var 14:e dag, en för varje vandring.
Ni har också möjlighet att dela loggboken med t.ex. kommun och polis om ni kommit överens om det. 

Lokala sponsorer

Vi uppmuntrar de lokala grupperna/föreningarna att samverka med lokalt näringsliv och ta emot gåvor, pengar eller vad man nu kan behöva. 
Om lokalt företag är konkurrerande med stiftelsens centrala partners – ta kontakt med stiftelsens kansli innan ni tecknar avtal.

MC-vandrare

Detta är möjligt. VI har flera MC-grupper som vandrar. Tänk också på att informera polis om att ni har mc-vandrare och att de bär den röda västen. Vill ni starta en MC-vandringsgrupp eller ha med MC-vandrare i er befintliga grupp – ta kontakt med stiftelsens kansli.

OBS! Det är din MC-försäkring som gäller vid MC-vandring.

Mediciner

Vi nattvandrare delar aldrig med oss av några mediciner eller t.ex. huvudvärkstabletter.

Mitt eget barn är ute

Informera ditt barn att du skall nattvandra, att du inte kommer vara barnvakt och att ditt barn själv får ta kontakt med dig under kvällen.

Nedläggning av grupp

Skall ni lägga ner verksamheten? Ta kontakt med stiftelsen kansli så vi får allt material i retur på rätt sätt. Helt kostnadsfritt för er.

Reflexer

Alla våra kläder har reflexer av högsta kvalitet för bästa synlighet. Tänk på att det viktigaste är att du blir sedd, inte hur du uppfattas du syns.

Samverkan

Genom samverkan blir vi starka och vi uppmuntrar till att ni samverkar med polis, kommun, andra myndigheter, näringsliv, idrottsföreningar, skolor med mera. 
Samverka även med andra nattvandrargrupper.

Skada

Vid ev personskada på nattvandrare under vandring skall skadeanmälan göras på särskild blankett. Denna beställer du från kansliet.

Skolor

Skolorna är en viktig plats att informera om nattvandring och er verksamhet.
Inte bara till personal, skolledning och föräldrar utan även till ungdomarna.

Trycksaker

De flesta trycksaker är gratis och kan beställas genom vår webshop som du hittar under medlemssidor.
Där kan du även göra delvis egna utan kostnad. Ladda ner som pdf och skriv ut.

Tystnadsplikt

Vi har som nattvandrare i lag ingen reglerad tystnadsplikt. Men vi har en moralisk tystnadsplikt då vi vill ha ungdomarnas förtroende. Beroende på vad ni får höra avgör ni själva hur ni vill agera. Men, lova ingen tystnad innan du vet vad du kommer få höra.

Ungdomsvandrare

Ungdomar (15 -18 år) har rätt att nattvandra men inte att bära den röda jackan eller västen. Man måste få vårdnadshavares tillstånd (skriftligt) och ungdomsvandrare måste alltid gå tillsammans med vuxna. 
De skall bära en identifikation som visar att de är ungdomsvandrare, t.ex. genom en armbindel, väst eller jacka. För detta kan man söka medel från lokalt näringsliv eller kommun.

Visitation

Nattvandrare har inge rätt att visitera någon person. Dock kan regeln ”nöd bryter lag” göra att man visiterar t.ex. en person för sitt eget skydd eller för att t.ex. hitta id-handling eller mediciner. Dock skall det vara en nödsituation.