IMG_1774.JPG

FAQ - VANLIGA FRÅGOR

Svar på många av era frågor!

 

Säljer ni sponsorpaket via telefon?

Nej – vi har ingen telefonförsäljning av sk. Sponsorpaket. Vi uppmuntrar lokalt näringsliv att stötta de lokala grupperna direkt, utan oss som mellanhand.

Kan vi starta en lokal Facebook-sida?

Absolut. Det är upp till varje lokal grupp och bestämma om man vill ha t.ex. en lokal Facebook-sida. Vill ni ha med logon (nattvandring.nu) tänk på att ni måste då följa vår varumärkesguide. Kontakta kansliet.

Om någon nattvandrare agerar fel, enligt mitt tycke, vad gör jag då?

Du bör i första hand prata med personen ifråga eller den ansvarige för gruppen.
I andra hand kan du alltid ta kontakt med stiftelsens kansli som tar kontakt med gruppen.

Kan stiftelsen stänga av enskild nattvandrare?

Ja. Vi har rätt att stänga av enskild nattvandrare, men detta sker först efter dialog med berörd person och ansvarig för gruppen.