Att stödja oss

Stiftelsen nattvandring.nu erbjuder lokala initiativ det som behövs för nattvandring, så långt det är möjligt, helt gratis.
Vi vill att det skall vara tydligt med vilka som är stiftare och partners och vilka som då bidrar ekonomiskt eller på annat sätt till verksamheten.

Pro bono

Vissa företag som är partners till stiftelsen nattvandring.nu bidrar inte ekonomiskt med kontanta medel, utan har valt att bidra pro bono. De ställer därmed upp med t.ex. tid, material eller annat för stiftelsen och de lokala grupperna.

Bidrag

Vill ni som företag eller du som privatperson bidra till verksamheten är du alltid välkommen.
Du kan då, om du vill, ta kontakt med stiftelsen kansli och enklast gör du inbetalning av valfritt belopp på:
Bankgiro 412-2933 eller
Swish 123 388 71 55

Vill du få redovisning hur vi använt ditt bidrag får du självfallet detta. Alla medel som skänks går tillbaka de lokala grupperna i form av t.ex. material, trycksaker med mera som är gratis för resp. grupp.

Ingen sponsorförsäljning

Vi har sedan starten 2008 valt att inte arbeta med försäljning av sponsorpaket. 
Detta är vi tydliga med och vi uppmanar de företag som blir kontaktade av säljare, att kontrollera med den lokala nattvandringsgruppen om de ingår i stiftelsen nattvandring.nu och bär våra välkända röda plagg.
Gör man inte detta, då får varken den lokala gruppen eller stiftelsen nattvandring.nu del av de insamlade sponsormedlen.