Om olyckan är framme

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Genom nätverksavtalet är ni försäkrade till, under och från vandring. Oavsett om det är dag, kvälls- eller nattvandring.
Tänk på att loggboken måste föras - ett försäkringsvillkor.
Försäkringen är en olycksfallsförsäkring FOKUS, gruppavtal 53000 som är tecknad med Skandia (Idéer för livet).

Vid eventuell skada, fysisk eller psykisk, är det mycket viktigt att du följer den rutin som varje grupp har fått på papper.
Detta för att vi skall kunna hjälpa och stötta i ett så tidigt skede som möjligt, men också kunna aktivera den krisorganisation som finns. 

VIKTIGT! Tänk på att du alltid skall kontakta oss när något händer, vi översänder skadeanmälan och ger vidare instruktioner. För ev. utlägg som läkarkostnader, akutavgift med mera - sänd alltid med originalkvitton tillsammans med skadeanmälan.

Händer det ofta saker? Är det farligt att nattvandra?
Nej är svaret på båda frågorna. Det är inte farligt att nattvandra då vi aldrig utgör något hot eller ger oss in i situationer där vi själva riskerar att bli drabbade.