ÄNNU EN GÅNG - INGEN FÖRSÄLJNING AV SPONSORPAKET VIA TELEFON!


På förekommen anledning tvingas vi återigen att informera om att vi inte säljer någon form av sponsorpaket via telefon. Denna försäljning av sk. sponsorpaket fortsätter runt om i landet och nästan dagligen blir företagare kontaktade på orter där endast grupper inom nattvandring.nu finns. Många uppfattar det som att pengarna går till grupperna inom stiftelsen nattvandring.nu - vilket inte är fallet!

Vi är stiftelsen nattvandring.nu och vi finansieras enbart genom långsiktiga stiftare och partners (E.ON, Skandia, Carlsberg Sverige, Bankomat m.fl). Vi säljer aldrig enskilda sponsorpaket och vi tar tydligt avstånd från denna typ av verksamhet. På lokal nivå uppmuntrar vi till direkt lokal sponsring mellan lokalt näringsliv och den lokala gruppen. Inga av dessa lokala sponsormedel tillfaller stiftelsen nattvandring.nu centralt.


De lokala nattvandringsgrupper som bär våra röda jackor eller västar ingår i stiftelsen nattvandring.nu och får alltså inte någon del av de medel som inkommer genom den sk. försäljningen av sponsorpaket.


Vill du veta mer eller kontrollera om vi finns på den ort du som företagare är aktiv? Ta kontakt med vårt kansli via:

info@nattvandring.nu eller ring oss på 08-50 66 55 80