Årets nattvandringsgrupp 2021

BRY DIG OM VÅRA UNGA I VÄSTER som genom envist och målmedvetet ideellt arbete och stort engagemang fått en verksamhet att bli en självklarhet. Man har stimulerat och engagerat många vuxna genom åren, fått dialog och samverkan med många aktörer och näringsliv och är idag en viktig del i det förebyggande och trivselskapande arbetet.

Bry dig om Våra unga i Väster har genom sitt arbete skapat ett tryggare och trivsammare område i vilket man möter alla med respekt, är positiva förebilder och visat att det går att förändra med enkla medel.

Att ge av sin tid. Att finnas där det händer. Innan det händer!Jan