Årets nattvandringskommun 2021

Idag säger vi stort grattis till

HELSINGBORGS STAD som idag tar emot priset ÅRETS NATTVANDRINGSKOMMUN 2021.

"Genom det långsiktiga, strategiska och målmedvetna arbetet visar Helsingborgs stad på vikten av samverkan i det förebyggande arbetet.

I denna samverkan engageras myndigheter men också det lokala föreningslivet såväl som andra ideella grupper till att vara delaktiga. Struktur, målmedvetenhet, prestigelöshet och samverkan har varit några av de ledord som ligger till grund för den satsning som gjorts, i vilket fler trygga, positiva och engagerade vuxna finns ute på gator och torg.

Nattvandring har genom Helsingborgs stads engagemang och stöd lyfts till en nivå där föreningslivet och ideella krafter givits möjlighet att bli en viktig del i det förebyggande arbetet."

Priset lämnas över idag klockan 12 i Rådhuset, Helsingborg.