ANG SR:S KALIBERS GRANSKNING AV GODHETSINDUSTRIN


SVERIGES RADIOS GRANSKNING AV GODHETSINDUSTRIN OCH ANNAN NATTVANDRARORGANISATION

Som vi tidigare betonat och påtalat har vi, stiftelsen nattvandring.nu, inte något att göra med den försäljning av sk. "sponsorpaket" som radioprogrammet tar upp. Den granskning som Sveriges Radio gjort är något vi välkomnat då vi under lång tid drabbats av att vi sammankopplas med organisationer med oseriösa motiv.

Vi är stiftelsen nattvandring.nu och vi finansieras enbart genom våra långsiktiga stiftare och partners (E.ON, Skandia, Carlsberg Sverige, Bankomat m fl). Vi säljer aldrig enskilda sponsorpaket och vi tar tydligt avstånd från denna typ av verksamhet. På lokal nivå uppmuntrar vi till direkt lokal sponsring mellan lokalt näringsliv och den lokala gruppen, inga av dessa lokala sponsormedel går till stiftelsen nattvandring.nu centralt. De lokala nattvandringsgrupper som bär röda jackor eller västar ingår i stiftelsen nattvandring.nu och får alltså inte någon del av de medel som inkommer genom den sk. försäljningen av sponsorpaket. Vill du veta mer eller kontrollera om vi finns på den ort du som företagare är aktiv? Ta kontakt med vårt kansli via: info@nattvandring.nu eller ring oss direkt.