Christina Wahlström - ny ledamot i styrelsen för stiftelsen nattvandring.nu

Vi hälsar Christina "Kicki" Wahlström, ansvarig forskning, innovation och metoder Livförsäkringsbolaget Skandia, välkommen till styrelsen för stiftelsen.

Christina ersätter Katarina Noré som nu lämnar som ledamot i styrelsen. Samtidigt som vi välkomnar Christina välkommen säger vi stort tack till Katarina för ditt engagemang och arbete i styrelsen.


Christina Wahlström har stor erfarenhet av ideellt arbete och ideella organisationer genom sitt arbete inom stiftelsen Idéer för livet inom Skandia.