Covid-19 - vad gäller för nattvandring?

Vandra eller inte?

Vi får en del frågor hur vi ställer oss till att dag, kvälls eller nattvandring med anledning av den rådande pandemin.

Naturligtvis skall vi alla, även under vandringar, följa myndigheters rekommendationer: - Hålla avstånd - Inte kramas - Tvätta händer och använda handsprit ofta och framför allt - vid minsta symptom stanna hemma.

Stanna även hemma om någon i din familj/närhet har symptom eller är smittad.


Varje lokal grupp avgör och bestämmer själva om de vill vandra under rådande omständigheter. Dock vet vi att behovet av trygga vuxna ute i samhället, för våra barn och ungdomar, ökar och är stort. De signaler vi får från kommuner, polis, fältare med flera ger vid handen att det behövs många trygga vuxna ute.

Men, som sagt, myndigheternas rekommendationer gäller och viktigt att vi alla tar ansvar.