Förändring i styrgruppen


Allt är inte för evigt som ni alla vet. Johanna Viltare som ingått i stiftelsens styrgrupp har efter många samtal med mig och med oss, självmant valt att lämna sin plats i styrgruppen av personliga skäl. Beslutet har tagits i samförstånd men det är till trots ett ledsamt och trist beslut och besked.


Johanna har genom åren varit en stor tillgång för styrgruppen och stiftelsen som, alltid med glädje tagit uppgiften och utfört den. Hon har varit en glädjespridare, inspiratör, idéspruta men också den som ibland skapat struktur, ordning och reda.

Självklart är det med ledsamhet vi informerar om detta besked men vi har kommit överens med Johanna om att inga dörrar är stängda. När Johanna känner hon vill och kan är hon alltid välkommen tillbaka till stiftelsen nattvandring.nu.


Nu påbörjar arbetet med att se över organisationen men fram till det är klart är det Janne Lundholm, verksamhetchef stiftelsen nattvandring.nu, som blir kontaktperson för Johannas grupper. Vi alla sänder varma kramar och tankar till Johanna och önskar henne med familj en God Jul och Gott Nytt År. //Janne Lundholm