GRUPPSAMORDNARE

EN NYHET I ORGANISATIONEN

Vi har nu påbörjat vårt arbete att förstärka organisationen.

Detta för att kunna förvalta och vara närmare er i de lokala grupperna.

Den stora nyheten är att vi nu inför en roll som heter GRUPPSAMORDNARE (GS) och detta sker successivt över landet. Gruppsamordnarens roll är att vara nära de lokala grupperna, ett bollplank, ett stöd och kanske även en ventil.

Våra GS stöttas av styrgruppen som också har kontinuerlig kontakt med stiftelsens kansli. Men självfallet får alla ha kontakt med alla – vi har inga vattentäta skott inom

organisationen.


Inom kort kommer det mer information under rubriken OM i huvudmenyn på vår webbsida.

På bilden ovan ser du fyra av våra fem gruppsamordnare i Skåne.